7 maja - Matki Łaski Bożej (2)

Litania do
Matki Bożej Łaskawej

(do prywatnego odmawiania)

Tytuł "Matka łaski Bożej" jest dobrze znany z Litanii Loretańskiej. Tytuł "Matka Boża Łaskawa" znajdziemy w różnych sanktuariach na całym świecie, najczęściej odnoszący się do obrazu Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Bezpośrednim sprawcą łaski Bożej jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ponieważ Maryja jest Matką Chrystusa-Zbawiciela - Sprawcy wszelkiej łaski, jest tym samym Matką łaski Bożej.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami!
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, najmilszy Przedmiocie Miłości Ojca Przedwiecznego...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Oblubienico Ducha Świętego...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, jaśniejący Tronie chwały...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, zachowana od zmazy grzechu pierworodnego...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczona...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, błogosławiona między niewiastami...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niewyczerpana Skarbnico Łask Chrystusowych...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczne Schronienie naszych serc...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, niezawodne Odrodzenie dusz...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Uzdrowienie chorych...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico słuchająca...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico modląca się...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico rodząca...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Dziewico ofiarująca...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, Nauczycielko pobożności...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, można Stolico miłosierdzia...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, bezpieczna Ucieczko grzeszników...
Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa, słodka Nadziejo konających...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Najświętsza Maryjo, Panno Łaskawa.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś przez macierzyństwo Niepokalanej Dziewicy raczył rodzajowi ludzkiemu udzielić łaski odkupienia, spraw, abyśmy błogosławionym widokiem Tej, którą Matką łaski Bożej nazywamy na ziemi, cieszyli się w niebie na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Litanie. Litanie do Matki Bożej. Litania do Matki Bożej Łaskawej - parafia-sulbiny.pl
  • 7 maja Najświętsza Maryja Panna, Matka Łaski Bożej - brewiarz.pl