Zesłanie Ducha Świętego

Adoracje na Zesłanie Ducha Świętego. 1. Ześlij Ducha Twego. 2. Uwielbienie Ducha Świętego. 3. Prośby na Zesłanie Ducha Świętego.

1. Ześlij Ducha Twego.

 

Uwielbienie Ducha Świętego | Prośby na Zesłanie Ducha Świętego

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś tu obecny w sakramencie Twej miłości. Zginamy nasze kolana przed Tobą. Z dziękczynieniem wspominamy ten dzień, kiedy Twojemu Kościołowi zesłałeś Ducha Świętego, by dzieło Twego Odkupienia prowadził dalej.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Jak kiedyś w łonie Dziewicy formował Twoje Ciało, tak też pragnie tworzyć prawdziwy kształt Ciała Kościoła, któremu powierzyłeś tajemnicę Twego doskonałego Człowieczeństwa.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Raz jeden i na zawsze zstąpił Duch Twój, jako Duch Prawdy i Miłości, świętości i mocy. Będzie przy Twoim Kościele, aż wypełni się Twoje Królestwo.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Zmieniają się pokolenia, czas każdego z nich przemija i ciągle musimy na nowo otwierać się na działanie Ducha Świętego. Zawsze przychodzi do nas z Bożej miłości. Dlatego dzień po dniu jesteś obecny we Mszy świętej, by spełniać ofiarę bezkrwawą na ołtarzach świata. Jezu Chryste, wołaj z nami, jak wołałeś przed Twoim odejściem do Ojca:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Boże, Ty przez oświecenie Ducha Świętego nauczasz serca Twoich wiernych. Daj nam przez Niego prawdziwą mądrość i pociechę radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź.
Przybądź, Duchu Stworzycielu.
Duchu ogniu, Duchu żarze.

<--PAGEBREAK-->2. Uwielbienie Ducha Świętego

 

Ześlij Ducha Twego | Prośby na Zesłanie Ducha Świętego

Uwielbiajmy Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który w Boskim wiecznym teraz od Ojca i Syna pochodzi. On z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Równie wieczny jesteś jak Ojciec, jak Syn równej mocy, chwały godny i czci Bogu należnej.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Ty jesteś wieczną miłością, którą Ojciec i Syn siebie wzajem darzą.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Z Ojcem i Synem, wspólnie i na równi, stwarzaliście świat. Porządek i piękno stworzenia Twoim są dziełem.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Boże, Duchu Święty, który mówiłeś przez usta proroków, w łonie Dziewicy formowałeś Ciało Chrystusa, Twoje siedmiorakie działanie wiary czuwało nad Nią.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Jezus Chrystus przyobiecał Cię swojemu Kościołowi, abyś był źródłem życia dla Niego.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Boże, Duchu Święty, co rozpraszasz swoim światłem mroki naszych czasów, miłością pokonujesz nienawiść, ból przemieniasz w radość - daj światu upragniony pokój.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Z Ciebie, Duchu Święty, Pana i Dawcy życia, rodzimy się do nowego życia łaski, przez Ciebie uwolnić się możemy ze wszystkich grzechów, Ty nas uświęcasz w prawdzie, pieczętujesz naszą wiarę w sakramencie bierzmowania, rozlewasz na całą ludzkość żywą wodę, tryskającą z boku Chrystusa.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Który sam jesteś miłością, wlewasz w nasze serca miłość Bożą i zamieszkujesz w nas niby w świątyni.

Uwielbienie i cześć niech będą Tobie na wieki.

Chcemy wielbić Cię na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Duch Pański napełnił okrąg ziemi, Alleluja.
Boski nasz Pocieszycielu.

<--PAGEBREAK-->

3. Prośby na Zesłanie Ducha Świętego.

 

Ześlij Ducha Twego | Uwielbienie Ducha Świętego

Boże, Duchu Święty, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, przedstawiając nasze prośby; Ty jesteś wspomożeniem, które Chrystus przyobiecał swojemu Kościołowi, Ty będziesz z nami aż do skończenia świata. Prowadź Kościół Twoją mocą we wszystkich wydarzeniach tego świata.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś Duchem, który pragnie prowadzić Kościół w prawdzie. Oświeć naszego papieża, biskupów i kapłanów Twoim światłem.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś Duchem mocy. Twą mocą napełnieni apostołowie ogłaszali wielkie dzieła Boże, daj nam odwagę wyznawania wiary.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś Pocieszycielem. Podnieś na duchu wszystkich, którzy utrudzeni są i bezradnie patrzą w przyszłość.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś Duchem dobrej rady, obdarz mądrością wszystkich, którzy w naszym narodzie i w całym świecie niosą na swoich barkach odpowiedzialność za losy świata.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś wieczną, Boską miłością. Wzbudź w naszych sercach prawdziwą miłość i prowadź nas do jedności i pokoju.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś Panem i Dawcą życia. Utwierdź nas w łasce, byśmy doszli kiedyś do żywota wiecznego.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś Duchem Świętym. Oczyść Kościół z winy i grzechu.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Ty jesteś Duchem wiecznym. Prowadź ludzi do Twojej chwały i daj naszym zmarłym pełnię miłości.

Duchu Święty, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Przybądź, Duchu Stworzycielu.
Niebo, ziemia, świat i morze.
Kłaniam się Tobie.
Bóg jest miłością, zbawieniem darzy.