Święta Lipka (Niechaj Cię błogosławią)

Modlitwa do Matki Bożej Świętolipskiej

Modlitwa odmawiana w Świętej Lipce. Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Świętolipskiej przypada 11 sierpnia.


Bądź pozdrowiona, w Świętej Lipce królująca,
przeczysta Bogarodzico Dziewico,
najpierwsza po Bogu ucieczko i nadziejo grzeszników!

Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością
błogosławiona Matko Boga,
żeś mnie dotychczas osłaniała Twoją macierzyńską opieką,
której z ufnością oddaję się na wieki.

Niechaj Cię błogosławi, Najświętsza Panno, to miejsce,
które sobie na mieszkanie wybrałaś,
iż byś stąd na ludzi zlewała łaski niebieskie.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno,
wszystkie modlitwy, prośby i błagania,
które tu kiedykolwiek od wiernych były przed tron Twój zanoszone.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno,
wszystkie łaski, dobrodziejstwa i pociechy,
które ludziom ufającym Tobie całkowicie
uprosiłaś u Syna Twego najmilszego.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno,
wszystkie serca ludzkie tu kiedykolwiek za Twoją przyczyną
nawrócone do prawdziwej skruchy i szczerej pokuty.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno,
dusze wszystkich sprawiedliwych,
które w ciągu wieków na tym miejscu
cześć Ci oddawały i ofiary składały
dla pomnożenia chwały Twojej.

Bogarodzico Dziewico,
broń nas od wszelkich pokus
i uproś nam łaskę żarliwej modlitwy.

Niepokalana Maryjo, żadnym grzechem nie zmazana,
uproś nam skuteczne obrzydzenie wszystkich grzechów.

Służebnico Pańska, rozkazowi Boga posłuszna,
uproś nam wierne wypełnianie przykazań Bożych.

Matko najwięcej miłująca Boga,
uproś nam trwałą miłość Boga na ziemi
i w wieczności szczęśliwej.

Amen.


  • Modlitwa do Matki Bożej Świętolipskiej - modlitwaepl.blogspot.com [2021-01-23]
  • Modlitwa do Matki Bożej ze Świętej Lipki - dolinamodlitwy.pl