Stefan Wyszyński, bł. (Czuwaj nad naszym kapłaństwem)

Adoracja dla kapłanów

Tekst modlitwy dla kapłanów, napisanej przez Prymasa Tysiąclecia, bł. Stefana Wyszyńskiego, w Komańczy.

Wraz z tekstem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego uwięziony Prymas Wyszyński napisał w Komańczy 16 maja 1956 r. teksty adoracji dla różnych stanów. Stanowiły one wprowadzenie do złożenia właściwych ślubów. Wzywały one Polaków do wierności swemu powołaniu i do wypełniania roli, która przypada w narodzie każdemu ze stanów: kapłanom, matkom, ojcom, młodzieży. Adoracja miała uświadomić każdemu, do czego jest powołany.


Inwokacja

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogarodzico - Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
Królowo świata i Polski Królowo!

Modlitwa

Czuwaj nad naszym kapłaństwem,
jak czuwałaś nad Pierwszym Kapłanem,
którego pielęgnowałaś w łonie swoim.

Oddajemy Tobie, Maryjo, nasze Kapłaństwo,
wzięte z kapłaństwa Syna Twego.
Każdy z nas zaprasza Ciebie, Matko Boga Wcielonego,
na wszystkie Msze swoje.

Daj nam tak czyste uczucia i tak delikatne dłonie,
jak Twoje Niepokalane Serce i dłonie,
byśmy z prawdziwie macierzyńską delikatnością
umieli Syna Twego pielęgnować na ołtarzach i w duszach Dzieci Twoich.

Panno Wierna! Pragniemy wytrwać przy Kościele Syna Twojego,
wierni Ojcu Świętemu, naszym Biskupom i Przełożonym zakonnym,
w oddaniu na śmierć i życie Kościołowi.

Nie zawiedziemy ani Ciebie, ani Syna Twego.
Nie sprzeniewierzymy się powołaniu naszemu!
Tak nam dopomóż Bóg i Przeczysta Męko Syna Twego!