Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie

Adoracja na pierwszy piątek miesiąca

Panie, Jezu Chryste, pojednałeś nas w pokoju z Bogiem Ojcem. Twoje zmartwychwstanie jest potwierdzeniem, że Bóg Ojciec przyjął Twoją ofiarę. Gdybyś nie zmartwychwstał, trwalibyśmy jeszcze w grzechach, ale Ty zmartwychwstałeś i stanąłeś przed uczniami pozdrawiając ich: "Pokój niech będzie z wami" (J 20,19).

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.

Panie, Jezu Chryste, w ręce apostołów i tych, którzy w służbie ludziom mieli ich naśladować włożyłeś Twój wielkanocny dar: sakrament pojednania - "Przyjmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie będą odpuszczone, którym zatrzymacie, będą zatrzymane" (J 20,22).

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.

Jako zbawionych ludzi, pragniesz mieć nas blisko Siebie: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, chcę was pokrzepić".

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.

Z radością przychodzimy do Ciebie. Radość nasza nie jest jeszcze pełna, prowadź nas do pełnego światła, gdzie nasza radość znajdzie spełnienie w blasku Twojego Majestatu.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i obdarz nas pokojem, byśmy wejść mogli do wesela Jego, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Serce Jezusa ciche i pokorne.
Jezu miłości Twej.
Kochajmy Pana.
Każda żyjąca dusza.

(oprac. Sylwia)