Pamięć o Chrystusowych cierpieniach

Adoracja na Wielki Czwartek

Panie, Jezu Chryste, jesteś pośród nas obecny w Sakramencie Twojej miłości.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

W wieczór przed Twoją Męką w świętej godzinie dałeś nam siebie w Najświętszym Sakramencie. W swoje czcigodne ręce brałeś chleb i wino i wypowiedziałeś nad nimi słowa Przemienienia. Dziękujemy Ci, Panie.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Zostawiłeś nam słowa przemienienia i Siebie, który stajesz się obecny w znakach Sakramentu. Jesteś obecny jako Bóg i jako Człowiek, z Ciałem i Krwią, by uobecniać i przypominać nam Twoją śmierć, gdy z krzyża ostatnią kroplę krwi za nas wylałeś z boku Twego.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Nasze modlitwy wznosimy do Ciebie, Panie, Jezu Chryste, wysławiamy Cię, że przez krzyż Twój odkupiłeś świat. Boski Zbawicielu, na krzyżu odarto Cię z wszelkiej godności, wzgardzono Tobą, Mężu boleści, Ty sam utaiłeś swą Boską wszechmoc.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Na krzyżu, Twoje Bóstwo rozpoznał tylko ten, kto z wiarą patrzył - w Twojej królewskiej postawie, w Twoich ostatnich siedmiu słowach, w Twojej godności i niepojętej miłości dostrzec mógł Boga, jak dostrzegł i wyznał Ciebie przed ludźmi setnik, stojący pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Tu w Sakramencie jesteś jeszcze bardziej zasłonięty. Pod postaciami chleba i wina, żaden znak Twej Boskości ani Twego Człowieczeństwa nie jest przed nami widoczny. Nam, Panie, starczy Twoje słowo.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Panie, Jezu Chryste, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Twej Męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abysmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
W krzyżu cierpienie.
O Krwi Najdroższa.
Jezu Chryste, Panie miły.

(oprac. Sylwia)