Adoracja Wielki Czwartek

Adoracje wielkopostne

Adoracja na Wielki Czwartek


Pamięć o Chrystusowych cierpieniach

Panie, Jezu Chryste, jesteś pośród nas obecny w Sakramencie Twojej miłości.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

W wieczór przed Twoją Męką - w Świętej Godzinie - dałeś nam siebie w Najświętszym Sakramencie. W swoje czcigodne ręce brałeś chleb i wino, i wypowiedziałeś nad nimi słowa Przeistoczenia. Dziękujemy Ci, Panie.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Zostawiłeś nam słowa Przeistoczenia i Siebie, który stajesz się obecny w znakach Sakramentu. Jesteś obecny jako Bóg i jako Człowiek, z Ciałem i Krwią, by uobecniać i przypominać nam Twoją śmierć, gdy z krzyża ostatnią kroplę krwi za nas wylałeś z boku Twego.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Nasze modlitwy wznosimy do Ciebie, Panie, Jezu Chryste, wysławiamy Cię, że przez krzyż Twój odkupiłeś świat. Boski Zbawicielu, na krzyżu odarto Cię z wszelkiej godności, wzgardzono Tobą, Mężu boleści, Ty sam utaiłeś swą Boską wszechmoc.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Na krzyżu Twoje Bóstwo rozpoznał tylko ten, kto z wiarą patrzył - w Twojej królewskiej postawie, w Twoich ostatnich siedmiu słowach, w Twojej godności i niepojętej miłości, dostrzec mógł Boga, jak dostrzegł i wyznał Ciebie przed ludźmi setnik, stojący pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Tu, w Sakramencie, jesteś jeszcze bardziej zasłonięty. Pod postaciami chleba i wina żaden znak Twej Boskości ani Twego Człowieczeństwa nie jest przed nami widoczny. Nam, Panie, wystarczy Twoje słowo.

Kłaniamy Ci się, Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Twej Męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...


Pieśni:

  • W krzyżu cierpienie.
  • O Krwi Najdroższa.
  • Jezu Chryste, Panie miły.

Oprac. MARYJNI.PL