Nowenna do NMP z Guadalupe (pełna łaski Matka świętości)

Nowenna
do Matki Bożej z Guadelupe

Modlitwy do Najśw. Dziewicy z Guadalupe o wyproszenie bogactwa różnych łask, potrzebnych do życia w świętości.


Modlitwa wstępna

(na każdy dzień nowenny)

O Maryjo, Dziewico z Guadalupe, wysłuchaj mojej pokornej modlitwy, ofiarowanej ze szczerą pewnością, by wyprosić łaskę [podaj jedną lub więcej intencji, w których odprawiasz tę nowennę].


Dzień pierwszy

Najdroższa Maryjo z Guadalupe, pełna łaski Matko świętości, naucz mnie swojej czułości i wytrwałości.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień drugi

O Maryjo bez grzechu poczęta, przybywam do twojego tronu łaski, by dzielić tę żarliwą pobożność wiernych Tobie meksykańskich dzieci, które przyzywają Ciebie przez chwalebny aztecki tytuł: Guadalupe. Uproś dla mnie żywą wiarę, bym zawsze mógł wypełniać wolę twojego Syna: niech się stanie Jego wola, tak na ziemi, jak i w niebie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień trzeci

O Maryjo, której Niepokalane Serce przeniknięte zostało mieczem boleści, pomóż mi odważnie podążać pośród ostrych cierni, rozrzuconych na mojej drodze. Wyjednaj dla mnie siłę, abym był prawdziwym Twoim naśladowcą, moja najdroższa Matko.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień czwarty

Najświętsza Dziewico z Guadalupe, błagam Ciebie o umocnienie mojej woli w naśladowaniu ofiarności Twojego Syna, bym zawsze umiał nieść dobro będącym w potrzebie, jak Ty niosłaś swoją pomoc Twojej krewnej, Elżbiecie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień piąty

O Maryjo, Matko miłosierna, błagam Cię, uproś u Twojego miłosiernego Syna łaskę przebaczenia wszystkich moich grzechów, abym ubogacony łaską świętości, mógł wierniej służyć Twojemu Synowi w każdej chwili i chwalić Go z Tobą przez całą wieczność w niebie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień szósty

Maryjo, Matko powołanych do szczególnej służby Bogu, błagam Cię o łaskę świętych i dobrych powołań do życia zakonnego i kapłańskiego, aby nie zabrakło, nigdy i nigdzie, na całej ziemi tych, którzy będą posługiwać w kościołach i dbać o nie, aby były one bezpiecznym schronieniem dla dusz znękanych, a dla zagubionych i pozbawionych nadziei serc - światłem nadziei i odzyskanej godności dzieci Bożych.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień siódmy

O Słodka Panno z Guadalupe, błagam Ciebie o świętość życia dla rodziców, aby wychowywali swoje dzieci w duchu chrześcijańskim; aby dzieci były posłuszne i podążały za wskazaniami swoich rodziców; by wszyscy w rodzinie byli pobożni i modlili się wspólnie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień ósmy

Z sercem przepełnionym najgłębszą czcią, padam do stóp Twoich, o Najświętsza Matko, by prosić Cię o łaskę, abym wypełniał wszystkie obowiązki stanu z wiernością i stałością.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Dzień dziewiąty

O Matko Słowa, która z wiarą i odwagą przyjęłaś Boże Słowo, które w Tobie stało się Ciałem, błagam Cię, uproś wszystkim Matkom, pod których sercem poczęło się nowe życie, aby ich serca były wypełnione radością i szczęściem z otrzymanego daru poczęcia, i były gotowe chronić to nowe życie przed wszelkimi niebezpieczeństwami cywilizacji śmierci.


Modlitwa końcowa

(na każdy dzień nowenny)

Boże, Ty w swojej dobroci zsyłasz na nas swoje niegasnące łaski przez objęcie nas specjalną obroną Najświętszej Maryi Panny. Daj nam, swoim pokornym sługom, którzy dzisiaj radują się oddawaniem Jej czci tutaj na ziemi, szczęśliwość widzenia Ją twarzą w twarz, stojącą po Twojej Prawicy.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nowenna do Matki Bożej z Guadalupe - parafia-sulbiny.pl
  • Nowenna i modlitwy do Matki Bożej z Guadalupe - swiatlopana.com
  • Nowenna do Matki Bożej z Guadalupe - wogrojcu.pl