Nowenna do NMP z Guadalupe (Matka współczucia i litości)

Nowenna
do Matki Bożej z Guadelupe

Modlitwy do Najśw. Dziewicy z Guadalupe o współczucie i litość dla tych, którzy kochają, ufają i szukają Bożej pomocy w swoich potrzebach i cierpieniach.


Modlitwa na każdy dzień nowenny

Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś ukazać Swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach. Obiecałaś przychylić się do naszych próśb, otrzeć nasze łzy i dać nam pociechę i wyzwolenie.

Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagał Twojej pomocy, szukał Twego wstawiennictwa, dla innych, czy też dla siebie, był przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga.

Wyrażając żal za nasze grzechy, padamy przed Twoją świętą obecnością, pewni, że Ty okażesz nam swoje miłosierne obietnice. Jesteśmy pełni nadziei, że pod Twoimi skrzydłami i Twoją opieką, nic nie może nas złamać i przerazić, że nie musimy się lękać chorób, nieszczęść, czy jakichkolwiek cierpień.

Tyś nasze zdrowie i życie, Ty, która jesteś naszą Matką, pragniesz być z nami za pośrednictwem Twego cudownego obrazu.

Oddając się Twojej macierzyńskiej opiece i mając Ciebie za naszą ucieczkę w chwilach próby, nie potrzebujemy niczego więcej.

Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami, ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj nasze prośby. Amen.


Dzień pierwszy

Słowa naszej Pani z Guadalupe wypowiedziane do Indianina, Juana Diego, na wzgórzu Tepeyac, 9 grudnia 1531 r.: Mój drogi, serdecznie ukochany synu, ja jestem Dziewicą Maryją, Matką prawdziwego Boga, dawcy życia, stworzyciela wszystkich rzeczy, wszechobecnego Pana nieba i ziemi; pragnę by na tym miejscu wybudowano świątynię, w której będę mogła ukazywać współczucie jakie żywię dla twoich ziomków i dla wszystkich, którzy będą się zwracać do mnie. Te Twoje słowa, Niebiańska Matko, wypełniają me serce miłością i dziękczynieniem. Zwrócone do mnie umacniają moją wiarę i nadzieję. Dlatego zwracam się do Ciebie ufając, że dzięki Twemu wstawiennictwu dana mi będzie łaska życia zgodnego z nauczaniem Twojego Boskiego Syna Jezusa, którego pragnę kochać z całego serca. Ty Matko brałaś udział w cierpieniach, które mój zbawca znosił za mnie, dlatego należę także do Ciebie i Ty jesteś moją kochającą Matką. Nie opuszczaj mnie na tym łez padole; proszę Cię wspomóż mnie w moim ubóstwie i wypraszaj dla mnie to czego mi potrzeba; miej dla mnie współczucie, gdy obejmuje mnie lęk; pomagaj i umacniaj mnie w moich słabościach i nieszczęściach. Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień drugi

Oto miłosierne słowa wypowiedziane w czasie czwartego widzenia: Niech cię nic nie wyprowadza z równowagi, nie bój się chorób, nieszczęsnych wypadków, czy cierpienia. Ja, która jestem twoją Matką jestem przecież przy tobie. Żyjesz w moim cieniu, Ja jestem twoją obroną. Czy potrzebujesz czegoś więcej?. Słowa te, Matko, kierujesz także do mnie. Wypełniają mnie one pokojem i nadzieją. Zwróć więc, Łaskawa Matko, swe miłosierne oczy na mnie; uczyń mnie zdolnym kochać tak jak Ty, bym umiał z zaufaniem złożyć u Twoich stóp wszystkie moje problemy i lęki, wiedząc, że Ty jesteś przy mnie, że trzymasz mnie pod Twoim skrzydłem i obroną wypraszając dla mnie pociechę, której tak mi potrzeba. Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień trzeci

Kiedy odwiedziłaś i uzdrowiłaś wuja Juana Diego, Juana Bernardino, objawiając mu Twoje imię, Niepokalana Dziewica Maryja, która skruszyła głowę węża, wypełniłaś serca Indian wielką radością. Zrozumieli wtedy, że nie muszą już składać swoim bożkom ofiar z ludzi. Bądź pochwalona, Święta Królowo, miłosierna Matko! Bądź pochwalona, nasze życie, nasza słodyczy i nasza nadziejo! Pozwól mi włączyć się w pieśń chwały, którą do dnia dzisiejszego cały nasz naród śle przed Twój tron. Wielu pielgrzymuje z dalekich stron, by ofiarować Ci dary i modły. Módl się za nami, święta Matko Boża, usuń węża zła z naszego życia, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusa Twojego Boskiego Syna. Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień czwarty

Kiedy Indianie zobaczyli przecudowny obraz przedstawiający Ciebie na płaszczu Juana Diego, uznali to jako specjalne, niebiańskie przesłanie skierowane do nich. Twoja królewska figura w formie ludzkiej istoty przekonywała ich, że kiedyś nasza ziemia była miejscem Twojego pobytu. Promienie słońca, chmury otaczające Twe ciało, gwiazdy na Twej szacie i księżyc pod Twymi stopami, wreszcie Anioł, który Cię niesie, to wszystko wskazywało, że Twoje obecne mieszkanie znajduje się w niebie. Uczyłaś ich przez to, że nasze życie nie kończy się ze śmiercią, ale trwa wiecznie. O Święta Maryjo, ta nauka dana Indianom niech mnie także uczy, że mam nieśmiertelną duszę i że niebo jest celem i dziedzictwem mego życia. W pośrodku pokus i bólów tego życia, niech zawsze pamiętam o obiecanym mi miejscu pokoju, chwały i wiecznego szczęścia.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień piąty

Przez tysiąclecia meksykańscy Indianie czcili słońce i składali mu w ofierze wielu swoich synów i córek. Jednak, gdy zaczęli spoglądać na Twój obraz porzucili oni swoich fałszywych bogów i przyjęli nauczanie Twego Boskiego Syna. Od tego czasu nie przestawali dziękować Bogu za miłosierdzie, jakim w swojej wszechmocy ich obdarzył. To właśnie Bóg przysłał Ciebie byś była ich Królową, Matką i Nauczycielką. O Święta Maryjo, pomóż nam zrozumieć głębię tajemnicy wcielenia Twego ukochanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcy. To, że właśnie On stał się naszym Bratem i dał nam Ciebie za Matkę. Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień szósty

Ogień, który się palił na ołtarzach fałszywych bogów przestał płonąć, gdy Indianie zaczęli czcić Twój obraz i widzieć, żeś okryta szatą z gwiazd firmamentu. Ukazało to im, że gwiazdy zostały stworzone przez Niewidzialnego Boga, by spełniały Jego cel. Jako takie nie mogły być bóstwami, które należy adorować i którym należy składać ofiary. Najświętsza Matko, która dzięki Twemu obrazowi utworzonemu przez Boga na szacie Indianina, przywiodłaś miliony pogan do światła prawdziwej wiary, proszę Cię wyproś mi łaskę zrozumienia tego, co chcesz nam przekazać w swym objawieniu. Rzuć na mnie światło Twego oblicza: prowadź mnie i uświęcaj moje życie. Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień siódmy

Znak naszego Odkupienia, wyciśnięty na złotej broszce przypiętej do Twojej tuniki, ma powiedzieć Indianom, że powinni objąć religię zdobywców. Krzyż na chorągwi Hernando Corteza i ten na broszce był taki sam. Gdy Indianie zobaczyli krzyż na Twoim obrazie, zaczęli nawiedzać misjonarzy Hiszpańskich, by nauczyć się co ten Krzyż oznacza. Usłyszeli wtedy nauczanie o Zbawicielu, który przyszedł z nieba, aby wybawić ludzi przez swoją śmierć na Krzyżu, a także o tym, że Ty jesteś Matką tej Boskiej Ofiary, złączoną z Nim w tajemnicy naszego zbawienia. Jakże szczęśliwy jest naród, któremu objawiasz siebie i Boga. Święta Dziewico, Maryjo z Guadalupe, moja Królowo i Matko, ponad czterysta osiemdziesiąt lat upływa od czasu, gdy objawiłaś się Juanowi Diego. Do tego czasu tylko niewiele z Twoich dzieci w innych krajach zrozumiało sens Twego obrazu w ołtarzu w Twojej Bazylice. Ty, która jesteś wspaniałą Królową i Matką Apostołów i Misjonarzy, oświeć nas, jak i wszystkich chrześcijan, byśmy widzieli w tym cudownym obrazie zachętę do szczerego nawrócenia wyznających wiarę w Trójjedynego Boga. Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień ósmy

Juan Diego, po ścięciu kwiatów, które nagle rozkwitły na nagim wzgórzu Tepeyac, przyniósł je do Ciebie, czekającej u stóp wzgórza. Własnymi rękoma ułożyłaś je na jego tunice i kazałaś mu zanieść je do biskupa Zamarraga, ufając, że ten cud pobudzi go do zbudowania kościoła. Ostatnie słowa, które wypowiedziały Twoje przecudne usta do Juana Diego były: Ty jesteś moim, godnym zaufania, ambasadorem, idź w pokoju. Piękny obraz na szorstkim materiale tuniki nie mógł być namalowany ludzką ręką. To przekonało Biskupa, tak jak to powinno przekonać każdego, kto się mu przygląda, że przekaz Juana Diego był Twoim przekazem. Proszę Cię pokornie, moja Królowo i Matko, użyj mnie jako Twego Ambasadora, tak jak użyłaś Juana Diego, bym mógł zanosić naukę zawartą w Twoim obrazie do wszystkich bliskich mi ludzi; bym był zdolny przekonać tych, którzy wierzą i tych, którym brak wiary. Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...

Dzień dziewiąty

Święta Dziewico, Twój tron znajduje się w samym sercu narodu, który oddawał cześć fałszywym bogom. Jego nawrócenie dokonało się, będąc świadkami Twego obrazu na tunice jednego ze swych członków, Juana Diego. Indianie wyrzucili bożków ze swych świątyń i zaczęli budować piękne kościoły z wieżami i błyszczącymi krzyżami na ich szczytach. Nikt już więcej nie słyszał wielkiego bębna, zwiastującego miliony ofiar z ludzi, składane bożkom. Tak, jak Juan Diego spędził ostatnie siedemnaście lat swego życia przekazując Twoje nauki Indianom, tak pozwól moja kochana Matko, bym i ja poświęcił się przekazywaniu Twego przekazu moim bliźnim. Zapal i błogosław wszystkich, którzy włączą się do Apostolatu i Nowenny w celu propagowania religii katolickiej wśród swoich przyjaciół pod sztandarem Twego cudownego obrazu odbitego na tunice Juana Diego i pod znakiem Krzyża, znaku naszego zbawienia. W specjalny sposób błagam o nawrócenie N. N.... Amen.

Módlmy się. Ojcze nasz..., 4 x Zdrowaś Maryjo... (dla upamiętnienia czterech wizji Juana Diego), Chwała Ojcu...


Na zakończenie każdego dnia nowenny

A. Modlitwa do św. Juana Diego

Święty Juan Diego, który zostałeś wybrany przez Naszą Panią z Guadalupe byś swojemu ludowi i całemu światu ukazał, że wiara w Chrystusa polega na miłości, współczuciu, zrozumieniu, prawdziwych wartościach, ofierze, pokucie za grzechy, respekcie dla Bożego stworzenia i przede wszystkim na pokorze i posłuszeństwie. Ty, który, jesteśmy przekonani, jesteś teraz w Królestwie Pana i blisko naszej Najświętszej Matki, bądź Aniołem w naszym współczesnym życiu, kiedy to tak często jesteśmy głęboko zagubieni. Wspomóż nasze modlitwy do Boga o dary Ducha Świętego, i o łaskę używania ich dla dobra ludzkości, dla dobra Kościoła, za pośrednictwem Serca naszej Pani z Guadalupe. Amen.

lub:

B. Modlitwa do NMP z Guadalupe

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, Która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, co uciekają się pod Twą opiekę, wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi. Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej nam naprzeciw, my, grzesznicy, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace, nasze radości, naszą słabość i nasze cierpienia. Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej trosce, Pani Matko nasza. Chcemy być całkowicie Twoi, z Tobą przemierzać drogę pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: z miłością zawsze prowadź nas za rękę. Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, prosimy Cię za wszystkimi Biskupami, by wiedli wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom. Spójrz, jak wielkie jest żniwo i wstaw się u Pana, by głodem świętości napełnił cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania: kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych rozdawców tajemnic Bożych. Daj naszym rodzinom tę łaskę, by kochały i szanowały poczynające się życie, z tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, chroń nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci. Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas iść zawsze do Jezusa, a jeśli upadniemy pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, dającym spokój duszy. Błagamy Cię, daj nam wielkie umiłowanie wszystkich świętych Sakramentów, które są jak znaki pozostawione przez Twego Syna na ziemi. Teraz, Matko Święta, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i pokój prawdziwy, które przychodzą do nas od Twego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II, 1979

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL