Nowenna do NMP Pocieszenia (Pasierbiec)

Nowenna do Matki Bożej Pocieszenia
przed łaskami słynącym obrazem w Pasierbcu

Nowenna odmawiana jest w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, w soboty, po Mszą św. (w okresie letnim także po Drużkach Maryjnych.Należy więc do tzw. nowenn nieustających.


Najświętsza i Niepokalana Dziewico,
Matko Boża, Maryjo,
w swej nieskończonej dobroci
ubogacił Cię Bóg taką obfitością swych łask,
że stałaś się ich Pośredniczką dla nas, wszystkich ludzi.
Racz zatem łaskawie wejrzeć na mnie
z Twego łaskami słynącego obrazu w Pasierbcu
i wyjednaj mi u Boga w Trójcy Świętej Jedynego tę łaskę,
o którą Cię najpokorniej proszę...
Przyrzekam skorzystać z niej
dla zbawienia mej duszy
i zachować na zawsze najgorętszą wdzięczność
dla Twojego Boskiego Syna
i dla Ciebie, o Maryjo!

Powtarzamy: Wysłuchaj nas, o Maryjo!

Przez niebiańską radość, której doznałaś, gdy Archanioł Gabriel zwiastował Ci Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego...
Przez radosne Magnificat, które wyśpiewałaś Bogu podczas nawiedzenia św. Elżbiety...
Przez niepojętą radość, która przepełniła Twe macierzyńskie Serce w chwili Narodzenia się Bożego Dzieciątka w stajence betlejemskiej...
Przez wielką radość, której doznałaś odnajdując dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej...
Przez niewypowiedzianą radość, która się stała Twoim udziałem, gdy po raz pierwszy zobaczyłaś Syna Twego Zmartwychwstałego...
Przez nieopisaną radość, której dostąpiłaś, jedyna spośród wszystkich ludzi, w chwili Twego chwalebnego Wniebowzięcia...
Przez najwyższą radość, gdy Bóg w Trójcy Świętej Jedyny wyniósł Cię do godności Królowej nieba i ziemi...

Ojcze nasz..., (7×) Zdrowaś Maryjo...

Módlmy się. Boże, który przez pośrednictwo Maryi, Matki Pocieszenia, w łaskami słynącym Jej obrazie w Pasierbcu, obdarzałeś i obdarzasz wierny Twój lud nadzwyczajnymi dobrodziejstwami, * prosimy Cię najpokorniej, byśmy za Jej macierzyńskim wstawiennictwem, doznawali nieustającej pomocy i pociechy w naszych codziennych troskach i cierpieniach, * a po tym ziemskim wygnaniu osiągnęli szczęście wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami!
Matko, Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami!

Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nowenna do Matki Bożej - pasierbiec.com
  • Nowenna do Chojeńskiej Matki Bożej Pocieszenia - modlitewnik.pl