Nowenna do Niepokalanej (Zachwycony blaskiem piękności)

Nowenna do Niepokalanej

Zachwycony blaskiem Twej piękności

Zaleca się odmawianie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII), czyli w dniach od 29 XI do 7 XII.

Każdego dnia na początku należy wzbudzić intencję nowenny, następnie odmówić modlitwę wstępną, po niej modlitwę przeznaczoną na dany dzień, a na zakończenie modlitwy końcowe.

Modlitwa wstępna

Niepokalana Maryjo, Dziewico i Matko Boga. Ja, Twoje dziecko, staję przed Tobą, aby Cię chwalić, wielbić i czcić.

Pozdrawiam Cię jako łaski pełną i błogosławioną między niewiastami i wyznaję, że Ty, Najświętsza Panno, od pierwszej chwili Twego Poczęcia, za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmocnego, byłaś wolna od grzechu pierworodnego.

Z ufnością uciekam się do Ciebie we wszystkich moich potrzebach, bo jesteś naszą najlepszą Matką i Wspomożycielką, naszą najpewniejszą Ucieczką w życiu i przy śmierci. Wspieraj mnie w dążeniu do świętości, Maryjo Niepokalana, moja Patronko. Niepokalanie Poczęta Dziewico, Przenajświętsza Boża Rodzicielko, Królowo nieba i ziemi, zwróć ku mnie swoje miłosierne oczy. Pomóż mi unikać grzechów, a naśladować Twoje cnoty, abym był godny wejść do Królestwa Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa dnia

(zob. poniżej modlitwy na poszczególne dni nowenny)

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...


Modlitwa dnia

Dzień pierwszy

Maryjo Niepokalana, sławię Twoje Niepokalane Poczęcie i uwielbiam Boga, dziękując Mu, że Cię zachował od grzechu pierworodnego i grzechów osobistych. Uproś mi łaskę, abym za Twoim przykładem służył Bogu czystym sercem i nie obrażał Go żadnym dobrowolnym grzechem. Amen.

Dzień drugi

Maryjo Niepokalana, Ty kierowałaś ku Bogu wszystkie poruszenia swego Serca i służyłaś Mu wiernie całym życiem. Uproś mi gorącą i niepodzielną miłość do Jezusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Mistrza. Amen.

Dzień trzeci

Maryjo Niepokalana, Twoja dziewicza czystość i piękno zachwyciły Trójcę Przenajświętszą, której byłaś dziełem. Uproś mi czystość duszy i ciała, abym mógł podobać się Bogu i przynosić Mu uwielbienie. Amen.

Dzień czwarty

Maryjo Niepokalana, mimo tak wielkiego wyniesienia, pozostałaś pokorna i cicha. Naucz mnie pokory wobec Boga i bliźnich, abym się nie pysznił darami Bożymi, lecz wykorzystał je zgodnie z Jego wolą. Amen.

Dzień piąty

Maryjo Niepokalana, ten wzniosły przywilej przygotował Cię na Matkę Syna Bożego, Króla nieba i ziemi. Ty jednak pozostałaś ubogą służebnicą nie tylko Boga, ale i ludzi. Przyczyń się za mną, abym nie szukał bogactwa tego świata, lecz stał się ubogi duchem i otrzymał królestwo, które Twój Syn obiecał ubogim. Amen.

Dzień szósty

Maryjo Niepokalana, wolność od grzechu nie uchroniła Cię przed cierpieniem - Ty miałaś najpełniejszy udział w męce Twego Boskiego Syna. Umocnij mnie, aby żadne cierpienie mnie nie złamało, lecz stanowiło dopełnienie "udręk Chrystusa". Amen.

Dzień siódmy

Maryjo Niepokalana, Ty zachowywałaś wszystkie słowa Twego Syna Jezusa w swoim najsłodszym Sercu i rozważałaś je. Pomóż mi, abym w moim sercu nieustannie rozważał tajemnice życia Chrystusa i gorliwie Mu służył. Amen.

Dzień ósmy

Maryjo Niepokalana, Ty wszystko odnosiłaś do Boga, uwielbiałaś Go i za wszystko składałaś Mu dziękczynienie. Naucz mnie wdzięczności za niezliczone dobrodziejstwa, którymi Bóg mnie obdarza. Amen.

Dzień dziewiąty

Maryjo Niepokalana, Różo Mistyczna, płonąca ogniem najwyższej miłości ku Bogu, u stóp krzyża stałaś się naszą najczulszą Matką. Spraw, aby i moja miłość obejmowała całą rodzinę ludzką i przyczyniała się do jej zbawienia. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Nowenna do Maryi Niepokalanej - bernardynki.com
  • Nowenna do Niepokalanej Najświętszej Maryi Panny - franciszkanie.org