Nowenna do NMP Wspomożycielki Wiernych (Jan Bosko)

Nowenna do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych

ułożona przez św. Jana Bosko

15-23 maja

Zaleca się odmawianie nowenny przed dniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (24 maja), czyli w dniach 15-23 maja. Również można ją odprawić, np. każdego miesiąca przed miesięcznym wspomnieniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (24 dzień miesiąca), czyli od 15 do 23 dnia każdego miesiąca, lub w każdym dowolnie wybranym czasie.

Na początku modlitwy każdego dnia należy wzbudzić intencję nowenny, następnie odmawiamy modlitwę przeznaczoną na dany dzień i w dalszej części modlitwy stałe nowenny.


Schemat dnia nowenny

 1. Wzbudzamy intencję nowenny.
 2. Modlitwa dnia.
 3. Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
 4. K. Maryjo, Wspomożenie Wiernych,
  W. Módl się za nami!
 5. K. Dozwól nam chwalić Ciebie Panno Święta,
  W. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
 6. K. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, † któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił, * spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, * w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 7. Błogosławieństwo końcowe.

Dzień pierwszy

Modlitwa dnia. O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan uciekających się z ufnością do tronu miłosierdzia Twego, usłysz wołanie swojego ludu, który Cię błaga o pomoc potrzebną do ustrzeżenia się od grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

Dzień drugi

Modlitwa dnia. O Maryjo Najświętsza, przemożna Królowo i Matko Kościoła, któraś poprzez wieki prowadziła bezpiecznie jego łódź wśród groźnych nawałnic, spraw, aby jak najprędzej znikły wszelkie podziały wśród wierzących i rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, Twój Syn Jezus Chrystus.

Dzień trzeci

Modlitwa dnia. O Maryjo Matko ukochana, któraś była potężna opiekunką papieży, aż po dzień dzisiejszy, osłoń płaszczem macierzyńskiej opieki Zastępcę Chrystusa na ziemi - Ojca Świętego. Ochraniaj go stale wśród wszelkich przeciwności, rozpalaj w nim moc ducha, bądź mu natchnieniem i przewodniczką, by mógł wszystkich ludzi dobrej woli zjednoczyć w Kościele Chrystusowym.

Dzień czwarty

Modlitwa dnia. O Maryjo Królowo Apostołów, weź w swą przemożną opiekę biskupów, kapłanów i cały lud wierny. Wyproś im ducha wierności, doskonałego posłuszeństwa Ojcu Świętemu i gorliwość o zbawienie dusz. Nade wszystko opiekuj się misjonarzami, aby ich posługa przyczyniła się do umocnienia Królestwa Bożego na ziemi, do chwały Boga i zbawienia wszystkich w niebie.

Dzień piąty

Modlitwa dnia. O Maryjo Najświętsza Królowo Męczenników, któraś za swego życia ziemskiego doświadczyła najstraszniejszych cierpień, wzmocnij naszą wolę w wiernej służbie Twojej, abyśmy z odwagą i przekonaniem spełniali swoje obowiązki religijne, okazując się zawsze Twymi wiernymi dziećmi.

Dzień szósty

Modlitwa dnia. O Maryjo Wspomożycielko chrześcijan, wyjednaj nam łaskę wytrwania w świętej wierze i zachowanie w sobie wolności synów Bożych. Ze swej strony przyrzekamy dołożyć wszelkich starań, by nasze życie było nieustanną ofiarą dla Boga, naszego Ojca, ofiarą składaną przez Jezusa Chrystusa Syna Twego, który nam zapewnia wieczne zbawienie.

Dzień siódmy

Modlitwa dnia. O Maryjo Najświętsza, Matko łaskawa i litościwa, któraś swym skutecznym wstawiennictwem tyle razy uwalniała lud chrześcijański od klęsk zbiorowych i kar doczesnych, ratuj nas przed zalewem niewiary i swobody obyczajów w skutek których dusze obojętnieją i oddalają się od Boga. Utwierdzaj dobrych, wzmacniaj słabych, przywołuj do pokuty słabych grzeszników.

Dzień ósmy

Modlitwa dnia. O Maryjo Najświętsza, Matko najczulsza swego Boskiego Syna, która na wieść o Jego zaginięciu szukałaś Go przez trzy dni i trzy noce ogarnięta trwogą, błagamy Cię spojrzyj z matczyną miłością na rzesze dzieci i młodzieży. Wspomożycielko niezawodna w sprawach wychowania, prowadź młode pokolenie do Jezusa Chrystusa. Dopomagaj mu kształtować się w atmosferze prawdy i miłości i strzeż je od zagubienia na drodze grzechu.

Dzień dziewiąty

Modlitwa dnia. O Maryjo Matko najdobrotliwsza, któraś była w każdym czasie Wspomożycielką chrześcijan, otaczaj nas Swą czułą opieką za życia, a szczególnie w godzinę naszej śmierci i spraw abyśmy kochając i czcząc Cię na ziemi, mogli śpiewać Twoje miłosierdzie w niebie.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

 • Modlitwa. Nowenna do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych - admawaw.pl
 • Nowenna do Wspomożycielki Wiernych - salezjanieminsk.pl