Nowenna do NMP Wniebowziętej (Królowa nieba i ziemi)

Nowenna do NMP Wniebowziętej
Królowa nieba i ziemi

Nowennę można odmówić na 9 dni przed uroczystością Wniebowzięcia NMP (15 VIII), tj. w dn. 6-14 VIII.


Modlitwa wstępna (na każdy dzień)

Panie Jezu Chryste, Ty zniweczyłeś moc śmierci,
a zmartwychwstając, przywróciłeś nam życie
i nadzieję na wskrzeszenie w chwale;
przyznając swojej Matce szczególne miejsce przy Tronie Twojej chwały,
nie pozwoliłeś, aby uległo rozkładowi Jej nieskalane ciało.
Przez chwalebne Wniebowzięcie Maryi,
odnów w nas ufność w zwycięstwo życia nad śmiercią.
Amen.

Dzień pierwszy

Panie Jezu Chryste...

Niepokalana Dziewico, Matko Jezusa i nasza Matko, wierzymy w Twoje chwalebne Wniebowzięcie, przez które aniołowie i święci uznają Cię za Królową nieba i ziemi. Łączymy się z nimi w oddawaniu Ci czci i uwielbianiu Pana, który wyniósł Cię ponad wszelkie stworzenie. Ufamy, że czuwasz nad naszym codziennym życiem i prosimy Cię, wstawiaj się za nami już teraz.

Prosimy Cię szczególnie w intencji...

Wzmocnieni nadzieją przyszłego zmartwychwstania, w naszych potrzebach do Ciebie się uciekamy!

A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym ziemskim wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień drugi

Panie Jezu Chryste...

Maryjo Wniebowzięta, oddajemy Ci cześć jako Królowej nieba i ziemi. Tak jak tu, na ziemi, współcierpiałaś ze swoim Synem, tak teraz, w niebie, wraz z Nim cieszysz się nieprzemijającą radością.

Miłościwa Królowo, wstawiaj się za nami w naszych potrzebach. Szczególnie prosimy CIę w intencji...

Uwielbiamy Jezusa za to, że dał nam tak kochającą matkę. Amen.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień trzeci

Panie Jezu Chryste...

O Matko, Wniebowzięta, ponieważ tu, na ziemi, uczestniczyłaś we wszystkich tajemnicach naszego Odkupienia, dlatego i w niebie Jezus ukoronował Cię chwałą, dając Ci udział we wszystkich tajemnicach nieba.

O Matko miłościwa, pełna chwały, najlepsza Pośredniczko nasza, wstawiaj się za nami u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.Szczególnie prosimy CIę w intencji...

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień czwarty

Panie Jezu Chryste...

O Najdroższa Maryjo, Matko Wniebowzięta, Bóg umieścił Cię po swojej prawicy, abyś jako Matka Boża wstawiała się za Jego dziećmi. Wyniesiona ponad wszelkie stworzenia, stoisz pośród wszystkich świętych jako ich i nasza Królowa, najdroższa Sercu Boga. Módl się za swoimi dziećmi i udzielaj nam wszelkich łask, które nasz kochający Zbawiciel wyjednał na Krzyżu. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami w naszych potrzebach, abyśmy otrzymali od Jezusa to, co jest dobre i zbawienne dla naszych dusz. Szczególnie prosimy CIę w intencji...

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień piąty

Panie Jezu Chryste...

O łaskawa i miłosierna Matko, niech Twoje chwalebne piękno uwolni nasze serca od przywiązania do rzeczy materialnych, a rozpali żarliwą tęsknotę za radościami nieba. Twoje miłosierne oczy ku nam zwróć i wspomóż w walce z naszymi słabościami na tym łez padole. Wysłuchaj, o litościwa Matko, naszych próśb, które z ufnością Tobie przedstawiamy... i wstawiaj się za nami u Jezusa.

O Dziewico najczystsza, przyodziej nas czystą szatą niewinności i łaski tu, na ziemi, oraz szatą nieśmiertelności i chwały w niebie.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień szósty

Panie Jezu Chryste...

Maryjo, nasza droga Matko i potężna Królowo, oddajemy Ci nasze biedne serca - wraz z naszą wolnością, pragnieniami i miłością - by mogły być przyozdobione wszystkimi możliwymi cnotami i łaskami. Bowiem wszystko, czym jesteśmy i jacy moglibyśmy być - wszystko, co mamy i posiadamy w porządku natury i łaski, otrzymaliśmy od Boga za Twoim miłościwym wstawiennictwem. Pomóż nam, najdroższa Matko, wszystko, co mamy, i wszystkie nasze prośby, zanurzyć w Sercu woli Bożej, szczególnie te łaski, o która pokornie prosimy...

Matko Boża i Królowo, w Twoje delikatne ręce powierzamy wszystko, aby powróciło na swoje właściwe miejsce.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień siódmy

Panie Jezu Chryste...

Maryjo, Królowo serc ludzkich, Ty przyjmujesz nas takimi, jacy jesteśmy, błagamy Cię, zwiąż nas więzami miłości z Jezusem, abyśmy całkowicie należeli do Niego i naprawdę mogli powiedzieć: "Należę do Jezusa przez Maryję". Matko nasza Wniebowzięta i Królowo Wszechświata, Boża Rodzicielko, zawsze Dziewico, wyjednaj nam te łaski, o które w tej chwili prosimy..., jo ile przysłuży się to do większej chwale Bożej i dla większego dobra dusz naszych.

Nasza umiłowana Matko, wzięta do nieba z ciałem i duszą, umocnij w nas miłość do Jezusa i do Ciebie.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień ósmy

Panie Jezu Chryste...

Maryjo, Królowo Wniebowzięta, radujemy się, że jesteś Królową nieba i ziemi. Przez swoje święte fiat oddałaś się całkowicie Bogu i zostałaś Matką naszego Zbawiciela. Przez swoje skuteczne wstawiennictwo, wspieraj nas w zaprowadzaniu na świecie sprawiedliwości i pokoju, który przynosi nam zrodzony przez Ciebie Chrystus, nasz Pan, Książę Pokoju i Zbawiciel całej ludzkości. Nasza umiłowana Matko, zanieś przed Tron Boga nasze prośby, które z ufnością dziś przedstawiamy...

Za Twoim wstawiennictwem niech nasze dusze napełnią się gorącym pragnieniem bycia jak Ty, pokornymi naczyniami Ducha Świętego i sługami Boga Wszechmogącego.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!

Dzień dziewiąty

Panie Jezu Chryste...

O Matko Najświętsza Wniebowzięta, radujemy się, że po heroicznym życiu na ziemi, zostałaś zabrana do niebieskiego tronu, przygotowanego dla Ciebie przez Trójcę Przenajświętszą. Wznieś nasze serca, mocą Twojego Wniebowzięcia, ponad straszny korzeń grzechu i nieczystości. Naucz nas dostrzegać, jak znikoma jest ziemia, gdy patrzy się na nią z perspektywy nieba. Pomóż nam zrozumieć, że śmierć jest zwycięską bramą, przez którą przejdziemy do Twojego Syna i że w dniu zmartwychwstania nasze ciało na powrót połączone z nieśmiertelną duszą osiągnie nieskończoną szczęśliwość nieba. Z tej ziemi, po której kroczymy jako pielgrzymi, zwracamy się do Ciebie o pomoc. Na cześć Twojego Wniebowstąpienia prosimy o tę łaskę...

W godzinie śmierci prowadź nas bezpiecznie przed oblicze Jezusa, abyśmy razem z Tobą cieszyli się oglądaniem Boga przez całą wieczność.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Novena to Our Lady of the Assumption - Day 1 [i następne] - tfp.org