Nowenna do NMP Różańcowej (W różnych potrzebach)

Nowenna do Matki Bożej Różańcowej
W różnych potrzebach

Nowennę można odmówić na 9 dni przed świętem Matki Bożej Różańcowej (7 października), tj. w dn. 28 IX - 6 X.


Dzień pierwszy - 28 września

W intencji Kościoła i jego apostolskiej misji.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Matkę, aby nas nieustannie wspierała w drodze ku świętości i życiu wiecznemu, † spraw, abyśmy czcząc Ją jako Królową Różańca Świętego, * mogli wraz z Nią i pod Jej przewodnictwem codziennie owocnie zgłębiać tajemnice naszego zbawienia i dojść tam, gdzie nas oczekujesz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi - 29 września

O otwartość ludzi na łaskę wiary.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.

Dzień trzeci - 30 września

O wytrwałość w cnotach dla wierzących w Jezusa.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.

Dzień czwarty - 1 października

O łaskę pokoju dla ludzkich serc i świata.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.

Dzień piąty - 2 października

O sprawiedliwość społeczną i pojednanie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.

Dzień szósty - 3 października

W intencji chorych, cierpiących i bezrobotnych.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.

Dzień siódmy - 4 października

O miłość w rodzinach i między narodami.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.

Dzień ósmy - 5 października

O nawrócenie grzeszników.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.

Dzień dziewiąty - 6 października

O zaniechanie przemocy i prześladowań.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się. Panie Jezu Chryste..., jak w dniu pierwszym.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Nowenna do Matki Bożej Różańcowej (28.X-6.X) - gloria.tv
  • 1-9 dzień Nowenny do Matki Bożej Różańcowej - youtube.com/@bodziomic