Nowenna do NMP Dobrej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Pomocy

W październiku 1859 r. w mieście Champion (Wisoncin, USA) belgijska emigrantka, Adele Brise, przekazała prośbę Niewiasty w białej sukni, przepasanej złota szarfą, by modlić się o nawrócenie grzeszników i uczyć dzieci wiary. W pobliżu miejsca objawień powstało sanktuarium Matki Bożej Dobrej Pomocy (od 10 IV 2023 - Narodowe sanktuarium Matki Bożej Mistrzyni). Jest ono jedynym sanktuarium maryjnym w USA w miejscu zatwierdzonego objawienia Najśw. Maryi Panny.

Nowennę można odmówić w dowolnym czasie w dowolnej intencji.


Modlitwa na każdy dzień

Maryjo, Matko Dobrej Pomocy, Królowo Nieba, powierzamy się Twojej matczynej miłości, abyśmy w swoim środowisku życia umieli prowadzić święte życie, całkowicie zgodne z Ewangelią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Powierzamy Ci nasze troski i zmartwienia, aby nie absorbowały naszego umysłu i serca. I wstawiaj się za nami w intencjach, które z głębi naszych serc do Ciebie zanosimy...

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Na zakończenie Nowenny

Matko Najświętsza, która mówisz nam: "Nie lękaj się! Jestem twoją Wspomożycielką". Wspomóż nas i teraz, kiedy z pełną ufnością przedstawiamy Ci nasze intencje. Amen.

Maryjo, Matko Dobrej Pomocy, módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Our Lady of Good Help Novena Prayer - sainttherse.com