Modlitwy za zmarłych (na każdy dzień tygodnia)

Modlitwy za zmarłych
za przyczyną Maryi, Orędowniczki zmarłych
na każdy dzień tygodnia

Modlitwa za zmarłych jest znakiem szlachetnej i bezinteresownej miłości. Odchodząc z tej ziemi nie wszyscy są w pełni gotowi, aby wejść do radości nieba. Potrzebują oczyszczenia, co dokonuje się w czyśćcu. Jest on darem miłosiernego Boga.

Zmarli przebywający w czyśćcu nie mogą sobie sami pomóc. Ich czas zasługiwania zakończył się na ziemi. Teraz jednak my możemy im pomóc poprzez nasze modlitwy i ofiary.

Spieszy im z pomocą także Maryja, najlepsza Matka, która nie zapomina o swoich dzieciach w czyśćcu. Prośmy Ją codziennie, aby orędowała za nimi i wypraszała dla nich Boże miłosierdzie.

Maryja, Orędowniczka zmarłych, uczy nas, abyśmy i my byli orędownikami zmarłych w czyśćcu cierpiących. Niech Jej inspiracja umacnia w nas pragnienie niesienia pomocy zmarłym.


Niedziela

Brama niebios

Maryjo, bądź pozdrowiona Brarrio rajska. Dziękuję Ci, że przez swoje posłuszeństwo otworzyłaś nam bramę życia wiecznego. Z Ciebie narodził się Zbawiciel świata, który jest bramą zbawienia i życia.

Proszę Cię, wstawiaj się za zmarłymi, którzy jeszcze oczekują na spotkanie z Bogiem. Wyproś im łaskę miłosierdzia i przebaczenia wszystkich grzechów. Niech przekroczą bramę nieba i zakosztują pełni szczęścia i radości wiecznej.

Proszę Cię dzisiaj szczególnie za moimi bliskimi, którzy poprzedzili mnie w drodze do wieczności. Pomóż im przekroczyć bramę nieba i cieszyć się szczęściem wiecznym. A mnie wspieraj w dobrym życiu, abym ich spotkał w niebie. Amen.

(3×) Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek...

→ Litania za zmarłych...

Poniedziałek

Królowa i Matka miłosierdzia

Maryjo, bądź pozdrowiona Królowo i Matko miłosierdzia. Dziękuję Ci, że przygarniasz nas miłościwie i wysłuchujesz naszych próśb. Ty jesteś Szafarką dobroci nieustannie błagającą Syna za nami.

Proszę Cię za zmarłymi, którzy cierpią w czyśćcu, abyś okazała się dla nich miłosierną Matką i wybłagała im Boże miłosierdzie. Pospiesz im z pomocą, aby jak najszybciej mogli oglądać Boże Oblicze i cieszyć się wieczną radością.

Proszę Cię dzisiaj szczególnie za moich przyjaciół i sąsiadów, z którymi przez jakiś czas przebywałem, a teraz oni przekroczyli już bramę śmierci. Wybłagaj im łaskę Bożego miłosierdzia, aby oczyszczeni z grzechów mogli wejść do niebieskiej ojczyzny. Pomóż i mnie iść drogą życia, która zaprowadzi mnie do nieba. Amen.

(3×) Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek...

→ Litania za zmarłych...

Wtorek

Wspomożycielka wiernych

Maryjo, bądź pozdrowiona Wspomożycielko wiernych. Dziękuję Ci, że otaczasz nas opieką, abyśmy bezpiecznie zdążali do niebieskiej ojczyzny.

Proszę Cię, okryj płaszczem swojej opieki zmarłych, którzy doznają oczyszczenia, aby byli zdolni do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Wspomóż ich w bolesnym doświadczeniu, aby spełniła się ich tęsknota za wiecznym szczęściem w Bogu.

Proszę Cię dzisiaj szczególnie za moich nauczycieli i wychowawców, którzy kształtowali mój charakter i umysł. Odeszli z tej ziemi, ale ich wychowawczy trud i dobry przykład, jak ufam, owocuje teraz w moim życiu. Uproś dla nich u Boga łaskę wiecznego odpoczynku w społeczności nieba. A mnie wspieraj, abym wytrwał w dążeniu do pełni świętości. Amen.

(3×) Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek...

→ Litania za zmarłych...

Środa

Matka pocieszenia

Maryjo, bądź pozdrowiona Matko pocieszenia. Przez Ciebie Bóg zesłał na ziemię Jezusa jako Źródło pociechy. Dziękuję Ci, że z macierzyńską miłością nie przestajesz pocieszać wszystkich, którzy Cię wzywają.

Proszę Cię, pociesz zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują chwały nieba. Oręduj za nimi, aby Bóg wszelkiej pociechy przebaczył im winy i obdarzył wieczną radością.

Proszę Cię dzisiaj szczególnie za tych, o których zapomnieli najbliżsi. Okaż się ich Pocieszycielką i módl się za nimi razem z całym Kościołem, który o nikim nie zapomina, ale codziennie wszystkich poleca Bożemu miłosierdziu. A mnie wyjednaj łaskę pociechy, abym w chwilach udręki i ucisku nie zwątpił w życie wieczne. Amen.

(3×) Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek...

→ Litania za zmarłych...

Czwartek

Matka świętej nadziei

Maryjo, bądź pozdrowiona Matko świętej nadziei. Przychodząc na świat, stałaś się dla niego nadzieją i jutrzenką zbawienia. Dziękuję Ci, że całą nadzieję złożyłaś w Bogu i dla Kościoła jesteś znakiem pewnej nadziei i pociechy.

Proszę Cię za zmarłych, którzy jeszcze oczekują osiągnięcia pełni zbawienia w niebie. Wyjednaj im łaskę Bożego miłosierdzia, aby cieszyli się szczęściem wiecznym.

Proszę Cię szczególnie dzisiaj za poległych na wojnach oraz ofiary wypadków, katastrof i kataklizmów, aby ich nagłe odejście z tego świata nie było przeszkodą w osiągnięciu nieba. Oręduj za nimi przed miłosiernym Bogiem, a mnie wspieraj, abym zawsze kierował ku niebu moją nadzieję. Pomóż mi wypełniać doczesne obowiązki w perspektywie wieczności. Amen.

(3×) Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek...

→ Litania za zmarłych...

Piątek

Królowa pokoju

Maryjo, bądź pozdrowiona Królowo pokoju. Ty w czasie Zwiastowania poczęłaś w dziewiczym łonie Księcia Pokoju. Dziękuję Ci, że jako Służebnica pokoju w Wieczerniku wypraszałaś dla Kościoła dary jedności i pokoju.

Proszę Cię za zmarłych, którzy w czyśćcu oczekują pełni pokoju i odpoczynku w niebie. Oręduj za nimi, aby Bóg obdarzył ich jak najszybciej pokojem wiecznym.

Proszę Cię szczególnie dzisiaj za zmarłych kapłanów, aby ich ofiara życia zaowocowała radością życia wiecznego. Niech zakosztują pokoju przebywania z Bogiem. Polecam Ci szczególnie kapłanów, którzy udzielali mi. sakramentów świętych, głosili Ewangelię i uczyli chrześcijańskiego życia, a mnie wspieraj, abym osiągnął wieczny pokój w niebie. Amen.

(3×) Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek...

→ Litania za zmarłych...

Sobota

Przyczyna naszej radości

Maryjo, bądź pozdrowiona Przyczyno naszej radości. Twoje narodzenie zwiastowało radość całemu światu, a Twój Syn przyniósł nam radość i pokój. Dziękuję Ci, że z radością przyjęłaś Dobrą Nowinę o Zbawicielu.

Proszę Cię za zmarłymi, którzy nie mają jeszcze pełnej radości, czekającej na nich w niebie. Niech Twoja modlitwa będzie przyczyną ich wiekuistej radości.

Proszę Cię dzisiaj szczególnie za dobroczyńcami licheńskiego sanktuarium i Twoimi czcicielami, którzy Ciebie kochają i chcą z Tobą przebywać w niebie. Wyjednaj im łaskę, aby cieszyli się oglądaniem Boga we wspólnocie świętych w niebie, a mnie wspieraj, abym nieustannie smutek grzechu zamieniał w radość życia w łasce uświęcającej. Amen.

(3×) Zdrowaś Maryjo..., Wieczny odpoczynek...

→ Litania za zmarłych...


Litania za zmarłych

Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami.
Wszyscy święci aniołowie i archaniołowie, módlcie się za nimi.
Wszystkie święte niebiańskie duchy...
Wszyscy święci patriarchowie i prorocy...
Wszyscy święci apostołowie i ewangeliści...
Wszyscy święci niewinni młodziankowie...
Wszyscy święci męczennic...
Wszyscy święci biskupi i wyznawcy...
Wszyscy święci doktorzy Kościoła...
Wszyscy święci kapłani...
Wszyscy święci zakonnicy i pustelnicy...
Wszyscy święci małżonkowie...
Wszyscy święci i święte Boże...

Bądź im miłościw, przepuść im, Panie.
Bądź im miłościw, wysłuchaj ich, Panie.
Od cierpień w czyśćcu, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje Wcielenie...
Przez Twoje narodzenie...
Przez Twój chrzest i post święty...
Przez trudy Twego życia...
Przez Twój krzyż i mękę...
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu...
Przez Twoje Zmartwychwstanie...
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie...
Przez zesłanie Ducha Świętego, Pocieszyciela...

My grzeszni, Ciebie prosimy za zmarłymi, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś zmarłym ich winy odpuścić raczył...
Aby$ im resztę kary za grzechy darować raczył...
Abyś je z czyśćca wybawić raczył...
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się. Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Maryi zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych dopuścił naszych zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Za Zmarłych. Modlitwy do Matki Bożej na każdy dzień tygodnia, Licheń Stary 2022.