Modlitwy za Kościół (różne)

Modlitwy w intencji Kościoła świętego


Pomóż wytrwać w zawierzeniu

Maryjo,
która bardziej niż ktokolwiek z ludzi
zostałaś powierzona opiece Ducha Świętego,
dopomóż Kościołowi Twojego Syna
wytrwać w takim samym zawierzeniu,
aby wszystkim mógł udzielić
niewypowiedzianych darów odkupienia i uświęcenia,
dla wolności całego stworzenia.


Aby radość Ewangelii dotarła aż po krańce ziemi

Modlitwa Papieża Franciszka (Adhortacja Apostolska "Evangelii Gaudium")

Dziewico i Matko, Maryjo,
Ty, któraś pod tchnieniem Ducha
przyjęła Słowo życia
w głębi Twej pokornej wiary,
całkowicie oddana Odwiecznemu,
pomóż nam wypowiedzieć nasze "tak"
wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej,
by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie.
Ty, napełniona obecnością Chrystusa,
zaniosłaś radość Janowi Chrzcicielowi
i sprawiłaś, że rozradował się w łonie swej matki.
Ty, pełna wielkiej radości,
opiewałaś cudowne dzieła Pańskie.
Ty, któraś stała wytrwale pod Krzyżem
z niewzruszoną wiarą
i otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania,
któraś zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na Ducha Świętego,
by narodził się ewangelizujący Kościół.
Wyproś nam nowy zapał zmartwychwstałych w obecnych czasach,
by nieść wszystkim Ewangelię życia
zwyciężającą śmierć.
Daj nam odwagę szukania nowych dróg,
aby dotarł do wszystkich
dar piękna, które nie zaniknie.
Ty, Dziewico słuchania i kontemplacji,
Matko miłości, Oblubienico wiecznych zaślubin,
wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystszą ikoną,
aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymywał
w swojej misji szerzenia Królestwa.
Gwiazdo nowej ewangelizacji,
pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,
służby, żarliwej i ofiarnej wiary,
sprawiedliwości i miłości do ubogich,
aby radość Ewangelii
dotarła aż po krańce ziemi,
i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.
Matko żywej Ewangelii,
źródło radości dla maluczkich,
módl się za nami.
Amen. Alleluja!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwy wybrane. Modlitwy do Matki Bożej - modlitwywybrane.blogspot.com
  • Medytacje różańcowe I/2014. 6 rok Nowenny - 2014r. Zapraszani do nieba - jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny - 1-soboty.pl