Modlitwy za rodzinę, rodziców i dom rodzinny

Modlitwy do Najśw. Maryi Panny

za rodzinę, dom rodzinny, rodziców i dzieci


Uznajemy Twoją niezwykłą godność

Pozdrawiając Maryję, prosimy Ją za wszystkie rodziny polskie.

Matko Boża, Matko Najświętsza, * Królowo świata i Polski Królowo, * niepokalana, najdoskonalsza z ludzi. * Jako Matka Jezusa Chrystusa jesteś najbliższą Bogu osobą. * Jesteś naszą Współodkupicielką, * bo razem z Synem najściślej współpracowałaś, * także przez cierpienie, dla naszego zbawienia. * Uznajemy Twoją niezwykłą godność * i Twoją wyjątkową rolę Matki i Pośredniczki łask, * Przewodniczki w wierze, nadziei i miłości * dla całego Kościoła i każdego z nas. * Czcimy Cię jako wybraną przez Boga * Matkę Zbawiciela i Królową nieba i ziemi.

Królowo i Matko nasza, * prosimy Cię, wyproś łaskę ojcom, * aby byli wierni podjętym obowiązkom.

Matko Jezusa, * polecamy Ci matki, * aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa.

Matko najmilsza, * polecamy Ci dzieci, * aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca.

Matko pięknej miłości, * prosimy Cię o czyste narzeczeństwo * dla naszej młodzieży.

Pocieszycielko strapionych, * polecamy Ci zrozpaczonych, * aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności i ucieczki od życia.

Matko Miłosierdzia, * naucz nas przebaczać sobie wzajemnie * wszystkie krzywdy i urazy.

Dziewico Wspomożycielko, * przyjdź z pomocą każdemu, * kto najbardziej potrzebuje Twojej opieki.


Pomóż, nam Matko!

W poniższych intencjach każdego dnia rodziny mogą modlić się wspólnie, odmawiając przynajmniej jedną tajemnicę Różańca świętego.


Maryjo, Królowo naszych rodzin i nasza Matko, * pomóż nam, abyśmy w pełni uczestniczyli w każdej Mszy św. * i nigdy nie opuścili żadnej Mszy św. niedzielnej i świątecznej, * stojąc wraz z Tobą pod Krzyżem Chrystusa.

Pomóż nam, Matko, abyśmy codziennie rano i wieczorem, * zwracali się w modlitwie do Twego Syna Jezusa Chrystusa * przez Twoje pośrednictwo.

Pomóż nam, Matko, abyśmy * przestrzegali Prawa Bożego w życiu małżeńskim; * bronili poczętego życia w naszym środowisku rodzinnym, * odnosili się z życzliwością do sąsiadów * i zawsze byli gotowi przychodzić im z pomocą.

Pomóż nam, Matko, abyśmy * nigdy nie nadużywali alkoholu * i nikogo do picia nie zmuszali.

Pomóż nam, Matko, abyśmy * dobrze wychowali swoje dzieci. * Uczyń naszą rodzinę Bogiem silną.

Można odmówić przynajmniej jedną tajemnicę różańcową.


Ufamy, że nas nie opuścisz

Poniższe modlitwy można wykorzystać np. przy odmawianiu nowenny do Matki Bożej.
Zob. Nowenny maryjne.


1. O Maryjo, moja Matko niebieska, * najczulsza i najmilsza z matek, * z dziecięcą miłością i ufnością * tulę się do Twego macierzyńskiego Serca.

Spójrz na swe dziecię, * które przybiegło do Ciebie * i wzywa Twej pomocy.

Czy potrzeba, o Matko, by wiele Ci mówiło? * Twe Serce odczuło już wszystko... * Ty wiesz, że cierpi, że płacze, że zgrzeszyło...

Matko miłosierna, módl się za nami grzesznymi, * teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

2. O Matko łaski Bożej, * początku nowego życia w Bogu i źródło radości, * Ciebie sławią pokolenia za niezliczone cuda i łaski; * spraw, za Twą przemożną przyczyną, * by moje serce, zranione cierpieniami win i grzechów, * doznało zmiłowania, nowego życia w Bogu * i pociechy, płynącej z łaski niebieskiej. Amen.

3. O Matko Boga, od wieków nie słyszano, * aby ktoś na próżno wzywał Twej pomocy. * Wszak jesteś Matką Bożego Syna. * On Ci, jako swej Matce, niczego nie odmówi, * jeśli Mu przedstawisz nasze prośby jako swoje, * zgodne z zamiarami Jego miłosiernego Serca, * tak bardzo nas miłującego. Amen.

4. O Matko Najświętsza, wierzę, że wszystko możesz u Boga. * O Matko Miłosierdzia, ufam Twemu macierzyńskiemu Sercu. * O Matko najczulsza, Tobie powierzam moich bliskich, * i wszystko to, co dotyczy mej duszy i mego ciała.

O Matko ukochana, miłuję Cię * i wiem, że miłujesz mnie jak swe dziecię. * W Twoje niepokalane ręce składam moje życie, śmierć i wieczność, * wiedząc, że nie zginę na wieki. Amen.

5. Najukochańsza Matko, Pani nasza, * największa nasza pociecho! * Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością * zbliżam się do Ciebie i błagam, * żebyś mi wyjednała u swego Syna * miłosierdzie, odpuszczenie grzechów * i skuteczną pomoc w moich potrzebach.

Ty, o Matko najlitościwsza, tak wiele razy pomagałaś * ludziom cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym. * Dlatego i ja ufam, * że mnie nie opuścisz w moich zmartwieniach, * ale jako Matka najlepsza * weźmiesz mnie w swoją opiekę * teraz i przy śmierci. Amen.


Pomnij na niewymowne szczęście

Modlitwa za rodziców

Najukochańsza Matko moja, Maryjo, * pomnij na niewymowne szczęście, które stało się Twoim udziałem, * kiedy napiękniejszy z synów ludzkich, Jednorodzony Syn Boży, * Ciebie Matką nazywał i był Tobie poddany.

Wiem o tym, Najdroższa Matko Maryjo, * że tylko wówczas Panu Bogu i Tobie podobać się mogę, * że tylko wówczas na ziemi szczęście osiągnę i dobrze mi będzie, * a w niebie z Aniołami radować się będę, * jeżeli przez posłuszeństw, pilność i pracowitość, * moim rodzicom radość sprawiać będę * oraz cześć i szacunek dla nich zachowam.

Przyrzekam, o Najdroższa Matko Maryjo, * całkowitą cześć i posłuszeństwo względem rodziców zachować. * Ty zaś, o Najświętsza Służebnico Pańska i Matko nieustannie nam pomagająca, * dopomóż mi, ażebym o moim przyrzeczeniu nigdy nie zapomniał * i zawsze według niego postępował.

O Dobra Matko, wynagródź moim rodzicom ich dobroć i poświęcenie, * obfitością Bożych łask: * długiego i szczęśliwego życia, * spełnienia wszystkich dobrych ich pragnień, * a po ich śmierci przyjmij ich dusze i zaprowadź do nieba.

Pragnę tak żyć, bym mógł się dostał do nieba * i wspólnie z moimi drogimi rodzicami * cieszył się z Tobą oglądaniem Boga bez końca.

O Matko ... [ 1 ], bądź Panią, Opiekunką i Matką dla mnie i moich rodziców. Amen.


Bądź Panią i Królową naszego domu

Pozdrawiamy Cię gorąco, Święta Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, * jako obraną przez nas Panią i Królową naszego domu. * Przez Twą troskliwą miłość macierzyńską błagamy Cię najusilniej, * zachowaj jego mieszkańców w zdrowiu i bezpieczeństwie; * chroń go przed ogniem, kradzieżą, wypadkami i innymi nieszczęściami, * a nade wszystko przed niespodziewaną śmiercią w stanie nieprzyjaźni z Bogiem.

Matko Nieustającej Opieki, uproś naszej rodzinie u Syna Twego * wzajemne zrozumienie, gotowość pomocy, zdolność przebaczania * oraz szczerość, cierpliwość i miłość w codziennym życiu.

Królowo rodzin spraw, by w naszej rodzinie było jedno serce i jeden duch. * Bądź zawsze troskliwą opiekunką naszej rodziny. Amen.


Pomóż nam odbudować polską rodzinę

Modlitwa za polskie rodziny

Maryjo, Matko Boga Człowieka, Matko Kościoła i Królowo naszej polskiej ziemi, ucz nas miłować Boga i wielbić Go całym sercem, ucz nas służyć człowiekowi, ucz nas wierności Ewangelii, pozostań z nami na zawsze.

Maryjo, dziękujemy Ci za łaski, które nam wyjednałaś u Twego Syna; dziękujemy Ci za przebaczenie grzechów w sakramencie pokuty, które wypełniło nasze serca pokojem; dziękujemy Ci, że na nowo pozwoliłaś nam przeżyć radość płynącą z doświadczenia, że jesteśmy Kościołem Chrystusowym, że należymy do tej wielkiej rodziny świętych, której Ty jesteś Matką, pełną łaski miłosierdzia.

Tę wdzięczność wyrażają Ci dziś wszyscy, każda rodzina, ojcowie, matki, dzieci, młodzież, utrudzeni wiekiem i trudem ziemskiego pielgrzymowania.

Maryjo, pozostań z nami i strzeż w nas, w naszych rodzinach, skarbu życia Bożego, skarbu wiary, abyśmy tym wielkim darem mogli obdarzać nowe, przychodzące pokolenia, dla których oby nasz dom stał się bramą niebios, bramą prowadzącą do pełni życia, do zbawienia.

Matko, pozostań z nami, nie przestawaj być z nami, mimo naszych słabości i grzechów.

Maryjo, wraz ze św. Janem Pawłem II prosimy Cię, pomóż nam odbudować polską rodzinę jako święte sakramentalne przymierze osób, jako ostoję pokoleń. Niech ta rodzina będzie prawdziwym i odpowiedzialnym środowiskiem miłości i życia. Niech będzie pierwszą szkołą wielkiego przykazania miłości - tej miłości, która cierpliwa jest, która łaskawa jest, która nie szuka swego, nie pamięta złego, która współweseli się z prawdą - miłości, która wszystko przetrzyma.

Pomóż nam odbudować polską rodzinę. Poprzez rodzinę przebiega przyszłość człowieka. Od niej zależy przyszłość człowieka na ziemi ojczystej, od niej zależy przyszłość Polski.

Pozostań z nami, wspieraj nas w dochowaniu wielkich Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których przyrzekaliśmy i dziś ponawiamy te nasze przyrzeczenia. Przyrzekamy Ci zatem stać na straży budzącego się życia, na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne; przyrzekamy Ci wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem; przyrzekamy Ci uczynić wszystko, aby Polska była rzeczywistym królestwem i Twoim i Twego Syna, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i w pokoju.

Pozostań z nami i spraw, abyśmy Ciebie nigdy nie opuścili.

Za przykładem św. Maksymiliana Kolbego, bł. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, jego zawołania: Totus Tuus - "Cały Twój, Maryjo" - i my dziś, każdy osobiście, kapłani, siostry i bracia zakonni, ojcowie i matki, każdy młody człowiek, każde dziecko, każdy chory i każdy podejmujący różne służby i zawody, każdy z nas i my wszyscy, cała parafia, oddajemy się Tobie, oddajemy Twemu Niepokalanemu Sercu - Sercu Matki - nasze serca, nasze życie, naszą przeszłość i przyszłość. Zawierzamy Ci wszystko, a Ty nas prowadź i z Synem swoim pojednaj, Synowi swojemu oddawaj, prowadź nas poprzez tę parafię, poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski przed kanonizacją Jana Pawła II i Jana XXIII. Niedziela Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 r. - parafia-skarzysko-koscielne.pl
  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków, 1999
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.
  • Modlitwa do Matki Bożej za dom rodzinny - dziekanowice.pl
  • Nowenna do Maryi Niepokalanej. Modlitwa do Matki Bożej w intencji rodzin - bernardynki.com
  • Nowenna do Maryi Niepokalanej. Pomóż, nam Matko! - bernardynki.com
  • [ 1 ] można podać Maryjny tytuł, np. Boża Dziekanowska, Nieustającej Pomocy itp.