La Salette (Pośredniczka i Pojednawczyni grzeszników)

Modlitwy do Matki Bożej Saletyńskiej

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej jest modlitwą wstawienniczą, w której nie zabiegamy o inne osoby, lecz zwracamy się osobiście i bezpośrednio do Płaczącej Pani z La Salette, by pamiętała o nas i wstawiała się za nami.

Treść modlitwy przypomina o stałej trosce Maryi o swoje dzieci, o Jej łazach wylewanych z powodu naszej niewierności i że, mimo tego, osłania nas płaszczem swej matczynej opieki, by dać nam czas na pojednanie się z Bogiem i uniknąć sprawiedliwej kary za grzechy.

W tej modlitwie zawarta jest nadzieja, granicząca z pewnością, że Maryja, która wzywa ludzi do pokuty i nawrócenia, zbyt wiele w nas "zainwestowała", by teraz pozostawić nas bez Jej matczynej opieki i by nie przyjść nam z pomocą. Owocem tej nadziei jest skrucha modlącego się człowieka.

Łzy Maryi, która objawiła się dwójce pastuszków, i Jej prośby o pokutę i nawrócenie, wciąż kruszą zatwardziałe serca grzeszników, a Ona niestrudzenie jedna ich z Bogiem.

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska,
prawdziwa Matko Bolesna,
na łzy wylane za mnie na Kalwarii.

Pomnij także na trudy,
których się nieustannie dla mnie podejmujesz,
aby mnie pojednać z Bogiem.

Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje,
skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś?

Tą pocieszającą myślą ożywiony,
upadam do stóp Twoich,
choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.

Nie odrzucaj modlitwy mojej,
o przeczysta Dziewico,
Pojednawczymi grzeszników,
lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę,
bym Jezusa umiłował nade wszystko,
a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym,
bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie.

Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej - youtube.com/@bodziomic


Pośredniczko łask wszelkich

Matko Boża z La Salette, Pośredniczko łask wszelkich,
chcemy zadośćuczynić Panu Bogu
i wynagrodzić za nieposłuszeństwo,
za naszą niewdzięczność,
za ból zadany Twemu kochającemu Sercu
i za Twoje wylane łzy.

W wielkim smutku wypowiedziałaś słowa:

Od jak dawna już cierpię za was.
Chcąc, aby mój Syn was nie opuścił,
jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić,
a wy sobie z tego nic nie robicie!

Za ten nieustannie podejmowany dla nas trud
pragniemy Ci nieustannie dziękować.

Przyjmij o Matko Płacząca,
nasze modlitwy, ofiary, dobre uczynki i postanowienia.
Przedstaw je swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi,
jako zadośćuczynienie za nasze grzechy.

Dziękując za Twoją ofiarną miłość
i za wszystkie otrzymane od Ciebie dary,
chwalimy Cię, Maryjo!

O Dziewico Niepokalana, chwalimy Cię, Maryjo.
Wzorze pięknej miłości...
Opiekunko naszych rodzin...
Cudowna Lekarko chorych...
Patronko wszystkich błagających...
Nadziejo i pociecho nasza...
Matko Bożego Miłosierdzia...
O Pani nasza Saletyńska...

O Pani nasza Saletyńska, Ty ogarniasz nas swoją dobrocią i macierzyńską miłością; jednoczysz nas na wspólnej modlitwie i prowadzisz do swego Syna. Zgromadzeni dziś u stóp Twoich, składamy Ci hołd naszej wdzięczności.

Za to, że nieustannie wstawiasz się za nami, biednymi grzesznikami - dzięki Ci składamy, Saletyńska Matko.
Za to, że powstrzymujesz ramię Syna na nas rozgniewanego...
Za to, że prowadzisz pokutujących grzeszników do Źródła zbawienia...
Za to, ze przypominasz w saletyńskim zjawieniu Mękę Twego Boskiego Syna...
Za to, że jesteś Posłanniczką Bożego Miłosierdzia...
Za to, że rozdzielasz liczne łaski tym, którzy się nawracają...
Za to, że wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności...
Za to, że powołujesz młodzieńców na swoich misjonarzy...
Za to, źe z dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali...
Za wszystkie dary i łaski nam i innym wyświadczone...

Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej (19 września - NMP z La Salette) - youtube.com/@Przez-Maryje-do-Jezusa


Pośredniczko i Pojednawczyni nasza

Zwracamy się teraz do Ciebie,
o Matko Boża Saletyńska,
Pośredniczko i Pojednawczyni nasza.
Ty podejmujesz tyle trudu,
aby ochraniać nas przed złem
i prowadzić do Chrystusa.

Wdzięczni za Twoją dobroć,
przyrzekamy pamiętać
o Twoich napomnieniach z góry La Salette
i chcemy być zawsze Tobie posłuszni i oddani.

Z całego serca pragniemy poprawić się
z naszych grzechów, wad i nałogów,
aby pocieszyć Twoje strapione Serce
i nie być przyczyną ponownych Twych łez i boleści.

O Najdroższa Matko,
wyjednaj nam łaskę nawrócenia,
stałej przemiany i odnowy naszego chrześcijańskiego życia,
abyśmy swoim dobrym i szlachetnym postępowaniem
zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie,
gdzie Twój Syn, Jezus Chrystus,
żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa dla ciebie na dziś 19 września - pl.aleteia.org
  • Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej - fronda.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej - parafialasalette.pl
  • Ulubione modlitwy. Modlitwa do Matki Bożej Saletyńskiej - dziennikparafialny.pl
  • Zasoby. Módl się za nami. Modlitwa - lasalette.info/pl