Wilno (Matka Boża Ostrobramska)

Modlitwy do Najśw. Maryi Panny
Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia


Oddanie pod osobliwą straż Maryi

Modlitwa odmawiana codziennie przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie oraz w kościele karmelitów bosych we Wrocławiu

O Pani moja, Święta Maryjo,
Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu,
dzisiaj i każdego dnia,
i w godzinę śmierci mojej
duszę i ciało moje polecam.
Wszystkie nadzieje i pociechy moje,
wszystkie uciski i dolegliwości,
życie i koniec życia mojego Tobie oddaję,
aby przez zasługi Twoje
wszystkie uczynki moje
były sprawowane i rządzone
według Twojej i Syna Twojego woli.
Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Królowa i Matka Miłosierdzia

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie, zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła, całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości, ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.

Najmiłosierniejsza Matko, otwierasz przed nami szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Matka Boża z Góry Karmel - Matka Boża Szkaplerzna - biblia-swieci.pl
  • Modlitewnik szkaplerzny. Modlitwy - szkaplerz.pl