Kalwaria Zebrzydowska (modlitwy)

Modlitwy do Matki Bożej Kalwaryjskiej


Modlitwa we wszystkich potrzebach

Najukochańsza Matko kalwaryjskiego sanktuarium,
o Pani, największa nasza Pociecho,
Z głęboką pokorą i dziecięcą ufnością
zbliżamy się do Ciebie i błagamy,
żebyś nam, grzesznikom, wyjednała
u swego Syna miłosierdzie
i skuteczną pomoc w naszych potrzebach.

W tym miejscu, przez Ciebie wybranym,
tak wiele razy pomagałaś ludziom
cierpiącym, smutnym i nieszczęśliwym.
Dlatego i my ufamy, że nas nie opuścisz,
ale jako Matka najlepsza
zaradzisz naszym zmartwieniom
i weźmiesz
nas w swoją opiekę,
teraz i przy śmierci. Amen.

Wiara w Boga, YT / @mocrozancaswietego9278


Wejrzyj łaskawa Pani na ten lud

Modlitwa zawierzenia Jana Pawła II (Kalwaria Zebrzydowska, 19 VIII 2002).

Matko Kalwaryjska, spraw, byśmy byli z Tobą i sobą jedno. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości. Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy. Wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość. Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości. Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce. Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół jasną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.

O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkimi, aby nie był daremny krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu "bogatemu w miłosierdzie" (Ef 2,4), by z własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował (por Ef 2,10) i w ten sposób żył "ku chwale Jego majestatu" (Ef 1,12).

Miłosierna Matko Ostrobramska, módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa we wszystkich potrzebach do Matki Kalwaryjskiej - youtube.com/@mocrozancaswietego9278
  • Modlitwa zawierzenia Jana Pawła II. Kalwaria Zebrzydowska, 19.08.2002 - stacja7.pl