Czarna (NMP Wychowawczyni)

Nowenna do Matki Bożej Wychowawczyni

Najświętsza Maryjo, Czarnecka Wychowawczyni!

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi,
Najświętsza Maryjo, Czarnecka Wychowawczyni!

Oto ja, wznosząc błagalne ręce do Ciebie,
z głębi serca mego wołam:
O Matko Czarnecka, najlitościwsza,
ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę?

Wiem, Droga Matko, że Serce Twoje, pełne litości,
wzruszy się moim błaganiem
i wysłucha mnie w mojej potrzebie,
gdyż przez Ciebie, Wszechpośredniczkę,
Bóg rozdziela skarby swych łask
i okazuje swe miłosierdzie.

A więc, Maryjo, błagam Cię,
powstań i użyj swej potężnej mocy,
rozpraszając wszystkie cierpienia moje,
wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy.

O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych,
a więc i moja szczególna Opiekunko i Wychowawczyni,
błagam Cię, o droga Matko,
nie patrz na mnie przez grzechy moje,
lecz spojrzyj przez zasługi swego Syna najmilszego
i przez Jego Najświętszą Krew,
którą przelał za mnie na Krzyżu.

Pomnij, o najmilsza Matko, na te cierpienia,
jakich sama doznawałaś stojąc pod Krzyżem,
patrząc na śmierć drogiego Syna Twego.

A zatem, przez pamięć na to wszystko,
o Matko Czarnecka Wychowawczyni,
nie odmów mej pokornej prośbie,
ale ją łaskawie wysłuchaj,
a będąc przez Ciebie pocieszony -
wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do mej śmierci.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna do Matki Bożej Wychowawczyni - sanktuarium-czarna.pl