Bogarodzica, Matka Boża (modlitwy)

Modlitwy do Maryi, Matki Bożej, Bogarodzicy


Pochwała Bogarodzicy

Niech będzie Bóg uwielbiony.

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej błogosławione Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalone Jej Serce Bolesne i Niepokalane.
Niech będzie pochwalona Jej dziewicza czystość. będzie pochwalone Jej Boże macierzyństwo.
Niech będzie pochwalone Jej powszechne pośrednictwo.
Niech będą pochwalone Jej łzy i Jej boleści.
Niech będą pochwalone łaski, którymi Pan Ją ukoronował na Królową nieba i ziemi.

Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi, Córce umiłowanej Ojca.
Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi, Matce Niepokalanej Syna.
Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi, dziewiczej Oblubienicy Ducha Świętego.

Najświętsza Dziewico, moja dobra i czuła Matko,
kocham Cię za tych, którzy Cię nie kochają;
wielbię Cię za tych, którzy Ci bluźnią.
Oddaję się Tobie całkowicie za tych, którzy nie chcą Ciebie uznać za swą Matkę.

Racz, najsłodsza Matko, przyjąć ten pokorny hołd.
Spraw, bym Cię kochał i poświęcał się dla Ciebie
z każdym dniem coraz więcej
i racz wejrzeć oczyma pełnymi miłosierdzia na tych nieszczęśliwych,
by jak najrychlej skruszeni uciekli się do Twego Serca macierzyńskiego.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.