Adoracje Wielkopostne (3 Niedziela Wielkiego Postu: Modlitwa w czas pokuty)

Adoracje wielkopostne

Adoracja na III Niedzielę Wielkiego Postu


Modlitwa w czas pokuty

Panie, Jezu Chryste, Odkupicielu świata, z ufnością i w pokorze błagamy Cię o błogosławieństwo na czas Wielkiego Postu, w którym pragniemy przygotować się na święto Paschy. Uświęć Twój Kościół przez ten czas pokuty.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Jezu Chryste, Odkupicielu świata, rozbudź w nas prawdziwe usposobienie pokutne, obdarz nas z Twego miłującego Serca prawdziwą miłością do bliźniego.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Jezu Chryste, Odkupicielu świata, przyjmij cierpienie tylu ludzi jako zadośćuczynienie za wszelkie zło, lecz nie doświadczaj nas ponad nasze siły.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Jezu Chryste, Odkupicielu świata, we wszystkich sprawach naszego życia, daj nam poznać Twoją wolę.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Jezu Chryste, Odkupicielu świata, daj nam głębokie zrozumienie Twego świętego cierpienia, by rosło w nas odczucie niezasłużonego Twego daru.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Panie, Jezu Chryste, Odkupicielu świata, nie pozwól, by ktokolwiek z nas umarł w grzechu; naszych zmarłych obdarz życiem wiecznym.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży...

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu zaniosłeś Ojcu Przedwiecznemu zadośćuczynienie za nasze grzechy, a nam zaskarbiłeś przeogromne łaski. Teraz jesteś w Najświętszym Sakramencie obecny, by nam owoców Twego zbawczego dzieła użyczać. Przebacz nam nasze grzechy, wyzwól nas od kar, na które przez nie zasłużyliśmy. Umacniaj sobą nasze życie. Daj nam, byśmy pamiątkę Twego zmartwychwstania razem z Tobą świętowali, a kiedyś mieli udział w Wielkanocy Twojego wiecznego Majestatu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Tajemnica trzecia Różańca świętego: Cierniem ukoronowanie. Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Któryś za nas...


Pieśni:

  • Jezu Chryste, Panie miły.
  • Ojcze, jeśli możliwe.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.


Oprac. MARYJNI.PL