Adoracje Wielkopostne (4 Niedziela Wielkiego Postu: Bądź nam miłościw)

Adoracje wielkopostne

Adoracja na 4 Niedzielę Wielkiego Postu

W pokorze i w duchu pokuty przychodzimy do Ciebie, Panie, Jezu Chryste. Błagamy o Twe miłosierdzie nad nami grzesznymi.

"Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Wierzymy, że gdy wyznajemy nasze grzechy, Ty, Boże wierny i sprawiedliwy odpuścisz je nam i oczyścisz nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Cię kłamcą i nie ma w nas Twojej nauki" (1 J 1,8-10).

Bądź nam grzesznym miłościw.

Któż z nas może powiedzieć: "Moje serce jest czyste i jestem bez winy?" Wszyscy zgrzeszyliśmy, nikt nie jest sprawiedliwy, nawet jeden.

Bądź nam grzesznym miłościw.

Panie, Jezu, Chryste, Ty jeden możesz nas uwolnić z grzechów. Podczas Twego ziemskiego życia mówiłeś: "Idź w pokoju, grzechy twoje są ci odpuszczone!"

Bądź nam grzesznym miłościw.

Stajemy przed Tobą, Chryste, z żalem za nasze niegodziwości, wraz z celnikiem modlić się pragniemy z ufnością i w pokorze:

Bądź nam grzesznym miłościw.

Panie, Jezu Chryste, powiedziałeś faryzeuszom: "Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników".

Bądź nam grzesznym miłościw.

Panie, Jezu Chryste, tu w Najświętszym Sakramencie jesteś obecny, by nam udzielać łask Twego zbawczego dzieła. Jako Baranek ofiarny nieustannie gościsz pośród nas utajony pod postaciami chleba i wina. Gdy w naszej słabości upadamy, jesteś naszym Rzecznikiem u Ojca (1 J 2,1).

Bądź nam grzesznym miłościw.

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Wszechmogący Wieczny Boże, Ojcze, usłysz nasze wołanie, nie patrz na nasze grzechy, które w skrusze i w duchu pokuty przed Tobą wyznajemy, lecz wejrzyj na zadośćuczynienie, które w naszym imieniu na ołtarzach składa Twój pierworodny Syn. Użycz nam przebaczenia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu...

Tajemnica czwarta Różańca świętego: Dźwiganie Krzyża. Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Któryś za nas...


Pieśni:

  • Jezu miłości Twej.
  • Zbawienie przyszło przez krzyż.
  • Boże w dobroci nigdy nieprzebrany.
  • Któryś za nas cierpiał rany.

Oprac. MARYJNI.PL