Adoracja Dobrego Pasterza

Adoracje o Dobrym Pasterzu


Poniższe teksty można wykorzystać jako przygotowanie przed uczestnictwem w Eucharystii w Niedzielę Dobrego Pasterza.


1. Modlitwa o jedność

Boski Zbawicielu, Dobry Pasterzu, Ty powiedziałeś: "Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni". Przyprowadź także i te, by usłyszały Twój głos, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz (J 10,16).

Pieśń: Abyśmy byli jedno.

Z wielką ufnością, Dobry Pasterzu, składamy tę modlitwę przed Tobą, utajonym w Najświętszym Sakramencie. To nasza modlitwa o jedność. Ty sam przecież, w tej uroczystej godzinie, w której nam ten Sakrament darowałeś, do Ojca zanosiłeś słowa: "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie" (J 17,21).

Pieśń: Abyśmy byli jedno.

Panie, Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, Ty nam zostawiłeś Najświętszy Sakrament, by stał się dla nas więzią miłości i pokoju, a przy tym żarliwie modliłeś się, abyśmy byli jedno. Prowadź przez Ducha Świętego tych, którzy wierzą w Ciebie, do prawdziwej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...


Pieśni:

  • Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie.
  • Gdzie miłość wzajemna i dobroć.

2. Uwielbienie Dobrego Pasterza

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś Dobrym Pasterzem. Ty dałeś życie swoje za owce. By nas ratować przed wieczną śmiercią, ofiarowałeś się Ojcu. Ty sam, w swoim ciele niosłeś nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Przez Krew Twoich ran zostaliśmy uleczeni. Błądziliśmy jak owce bez pasterza, ale wróciliśmy do Pasterza naszych dusz (por. 1 P 2,24).

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Jako Dobry Pasterz, pragniesz być blisko swoich owiec. Przed Twoim wstąpieniem do nieba, Piotrowi zleciłeś troskę nad całą owczarnią. Kościołowi - Twojej owczarni, złożyłeś obietnicę, że będziesz z nią aż do skończenia świata.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Panie Jezu, z miłości zostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie, by dać nam odczuć swoją bliskość. Dlatego Eucharystia jest Sakramentem Twojej miłości. Bo Tyś do końca nas umiłował.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Dobry pasterz prowadzi owce na obfite pastwiska. Panie Jezu, Ty czynisz nieporównywalnie więcej: swoje Ciało i swoją Krew dajesz nam jako pokarm, byśmy życie mieli i mieli je w obfitości. Ty znasz swoje owce i one Cię znają.

Dobry Pasterzu, wielbimy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, Dobry Pasterzu, że nas w niezasłużonej łasce do swej owczarni powołałeś. Zachowaj nas od podstępnych zamysłów serc wielu (por. Łk 2,35), odpędź szatana, który jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć (1 P 5,8). Prosimy Cię, daj nam słyszeć Twój głos, byśmy nie zbłądzili, lecz mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10,10).

Tajemnica światła: Ustanowienie Eucharystii.

Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Pieśni:

  • Panie, dobry jak chleb
  • Już gościsz, Jezu, w sercu mym

Oprac. MARYJNI.PL