Modlitwa o odnowę moralną narodu

Modlitwa do Królowej Polski
o odnowę moralną narodu 

Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego narodu,
jednoczymy się przy Tobie w ufnej modlitwie
i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś dla naszej Ojczyzny,
za to, że nas obroniłaś i nie pozwoliłaś nam zginąć.
Dziękujemy Ci, że obudziłaś nasze sumienie narodowe.

Poznaliśmy, Matko, jak głębokie rany
w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym
pozostawiły nasze słabości, grzechy i nałogi.
Jesteśmy świadomi, że są one jedną z przyczyn
trudnej sytuacji, którą dziś przeżywamy.

Maryjo, Zwierciadło sprawiedliwości, daj nam łaskę zrozumienia,
że odnowę narodu trzeba zacząć od własnego serca.
Spraw, abyśmy nie poprzestali na oskarżaniu innych
i wyliczaniu ich przewinień.

Maryjo, Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia,
daj nam poznać wszystkie nasze winy, wielkie i małe.
Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością.
Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła.
Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem,
udziel łaski nawrócenia.
Daj opamiętanie nietrzeźwym,
którzy tak poniżają w sobie godność człowieka
i marnują wspólne dobro narodu.

Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialność za dar rodzicielstwa,
aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie,
bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga.

Uratuj nas przed zepsuciem moralnym,
które odbiera narodowi siłę ducha
i prowadzi do ruiny.

Naucz nas poszanowania mienia społecznego,
abyśmy nigdy nie przywłaszczali sobie
i nie marnowali tego, co jest wspólnym dobrem
wszystkich dzieci Ojczyzny.

Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną,
aby żadne podziały nie osłabiały naszej wewnętrznej spoistości.

Matko Miłosierdzia, pomóż szczególnie tym,
którzy daleko odeszli od Boga,
którzy przez grzech odwrócili się od Niego.
Spraw, aby przez szczerą skruchę i spowiedź
powrócili do Twojego Syna.
Pomóż tym, którzy nie mają odwagi przystąpić do konfesjonału.
Doprowadź do pojednania z Bogiem naszych braci z najdalszych dróg,
z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych.
Ratuj tych, którzy utracili nadzieję
i nie mają siły dźwignąć się z grzechu.

Matko dobrej przemiany!
Stajemy przed Tobą w całej prawdzie
i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia.
Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego
możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie.
Nie pomoże nam nikt z zewnątrz.
Musimy dźwignąć się sami.
W sobie musimy znaleźć siłę
do głębokiej, moralnej odnowy narodu.
Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce,
nie zwycięży nas nikt,
bo sam Bóg będzie naszą mocą.

Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa.
Na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich,
oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości.
Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami,
aby uratowani zostali wszyscy nasi bracia,
aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi,
aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Modlitewnik. Modlitwy do Matki Bożej - spm.org.pl
  • Modlitewnik maryjny. Maryjo, Królowo Polski, pomóż nam ratować Ojczyznę, "Zeszyty Maryjne" 2/2013.
  • Modlitewnik maryjny. U stóp Matki świętej nadziei, "Zeszyty Maryjne" 6/2013.
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.