Modlitwa o miłość (Naucz nas kochać Jezusa)

Maryjo, Matko Jezusa

Niech kocham Jezusa tak jak Ty

Matko Najświętsza, uproś nam,
abyśmy choć trochę tak wierzyli w Jezusa,
choć trochę tak Mu ufali,
choć trochę tak Go kochali,
jak Ty.

Uproś nam u Boga,
abyśmy w duszy naszej
choć trochę byli tak spokojni,
choć trochę tak szczęśliwi,
jak Ty.

Najpiękniejsza,
a przy tym taka człowiecza,
taka prosta,
taka macierzyńska,
serdeczna...

Nie przerażasz ogromem,
nie odpychasz sprawiedliwością,
jesteś nam bliska.

Z jaką miłością uśmiechasz się...
Do kogo?

Do Jezusa,
którego trzymasz na rękach.

Naucz nas, Święta Matko, kochać Jezusa.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Parafianie piszą do siebie - parafiakrosniewice.pl [2020-05-05]