Modlitwa o pokój, sprawiedliwość i zgodę

Przychodzimy pełni ufności

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej została ułożona na podstawie modlitwy, którą wypowiedział św. Jan Paweł II podczas podróży apostolskiej w Meksyku, w styczniu 1979 r., zaadoptowana na potrzeby miejsc czci obrazu Matki Bożej Łaskawej.


Najświętsza Maryjo, Matko Boża Łaskawa,
przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy
jako Świętej Bożej Rodzicielce.

Pragniemy Cię pozdrowić,
tak jak pozdrowił Cię Archanioł Gabriel
i jak pozdrawia Cię przez wieki Kościół święty.

Przeczysta Panno Maryjo, łaski pełna,
pełni ufności w Twoje przemożne orędownictwo u Boga,
przychodzimy Cię prosić:

Udziel nam łaski pokoju, sprawiedliwości i pomyślności.

Strzeż naszych rodzin,
by zawsze trwały w zgodzie,
z radością przyjmowały każde poczęte życie
i otaczały je taką miłością,
jaką Ty otaczałaś swego Syna,
poczętego za sprawą Ducha Świętego;
i błogosław w wychowaniu naszych dzieci.

Matko Boża Łaskawa,
przynosimy Ci trud radosnych i bolesnych chwil,
z których utkane jest nasze życie.

Oddajemy Ci wszystko, co mamy i czym jesteśmy,
całą naszą miłość, nasze życie,
wszystkie prace i radości,
nasze słabości i cierpienia.

Chcemy całkowicie należeć do Ciebie
i z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

Maryjo, Nadziejo nasza,
miłosierne oczy na nas zwróć,
i prowadź nas do Jezusa,
a jeśli upadniemy, pomóż nam wstać
i powrócić do Niego
przez wyznanie naszych grzechów
w sakramencie pokuty,
przywracającym czystość duszy.

Błagamy Cię o dar umiłowania
wszystkich sakramentów świętych,
które pozostawił Twój Syn,
jako znaki Jego obecności wśród nas.

Wtedy, Matko nasza, z czystym sumieniem,
z sercem pełnym Bożego pokoju i miłości,
będziemy mogli nieść wszystkim
prawdziwą radość i prawdziwy pokój,
których źródłem jest Twój Syn, nasz Pan, Jezus Chrystus,
Który z Ojcem i Duchem Świętym
żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akt oddania MB Pierańskiej - pieranie.net
  • Modlitwy do Matki Bożej Łaskawej - boromeusz.franciszkanie.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej - adonai.pl
  • Modlitwy do Matki Bożej z Guadalupe. Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła - maryjni.pl