Ludwik de Montfort, św. (W Tobie cała nadzieja)

W Tobie cała nadzieja

Modlitwa zaczerpnięta z "Nowenny do Niepokalanej Wszechpośredniczki łask".


O Maryjo, dostojna Pani moja, ukochana Królowo, najlepsza i najczulsza z matek, w Tobie położyłem nadzieję moją i zawiedziony nie będę. Wierzę mocno, że dniem i nocą czuwasz z nieba nade mną i nad wszystkimi, którzy ufają Tobie. Jestem też pewny, że nic nie braknie tym, którzy wszystkiego spodziewają się od Ciebie, toteż będę żyć bez obawy o przyszłość, Tobie powierzywszy wszelkie troski swoje.

O Maryjo, ukochana Matko moja, źli ludzie mogą mnie pozbawić dobrego imienia i wszelkiego dobra; choroba może mi odjąć siły i możność służenia Tobie; sam mogę utracić łaski, które mi uprosiłaś, o dobra Matko, ale mam nadzieję, że mojej gorącej ufności do Ciebie nie utracę nigdy. Zachowam ją aż do ostatniego tchnienia; całe piekło nie zdoła mi jej wydrzeć! Chcę umierać, złożywszy całą ufność moją w Bogu i w Tobie, o dobra Matko!

I czemuż to cała nadzieja moja? Bo Ty jesteś Matką miłosierdzia, bo jesteś zawsze litościwą dla grzeszników, którzy wzywali Twej pomocy. Dzięki Tobie, o Matką, spodziewam się otrzymać, mimo mych grzechów, jedyne dobro upragnione: zjednoczenie z Panem Jezusem w czasie i wieczności. Spodziewam się tego za Twoim wstawiennictwem, bo Zbawiciel uczynił Cię Rozdawczynią łask Swoich i najpewniejszą naszą Przewodniczką. Ty mnie nauczysz, o dobra Matko, jak uczestniczysz w Jego cierpieniach i upokorzeniach, aby móc uczestniczyć później w Jego radości i chwale, i wielbić Go po wszystkie czasy. Amen.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort