Jan XXIII, św. (Uczyłem się kochać Cię )

Imię Twoje na moich wargach

Jan XXIII, papież

Maryjo, imię Twoje jest na moich wargach i w moim sercu od najwcześniejszych lat mego życia. Od dzieciństwa uczyłem się kochać Cię jak Matkę, wzywać Cię w niebezpieczeństwach i ufać w Twoje wstawiennictwo.

Maryjo, Ty wyczuwasz w mojej duszy pragnienie szukania prawdy i praktykowania cnoty, pragnienie, by być roztropnym i sprawiedliwym, silnym i cierpliwym, abym był bratem dla wszystkich ludzi.

Maryjo, podtrzymaj to moje postanowienie, abym żył jako wierny uczeń Jezusa dla budowania społeczności chrześcijańskiej i świetego Kościoła.

Maryjo, pozdrawiam Cię rano, i wieczorem, ciągle wzywam Cię na drodze mego życia. Oczekuję od Ciebie natchnienia i pomocy, abym zadośćuczynił świętym obowiązkom mego powołania, abym oddawał chwałę Bogu i osiągnął wieczne zbawienie.

Maryjo, chcę wciąż pozostawać przy Jezusie, jak Ty byłaś przy Nim w Betlejem i na Golgocie. On jest bowiem Królem nieśmiertelnym od wieków. Amen.


Za: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.