Jan Paweł II, św. (Niepokalanie Poczęta)

W Nim zostałaś Niepokalanie Poczęta!

Św. Jan Paweł II

Modlitwa Jana Pawła II na uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi.

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił Cię, Dziewico z Nazaretu, wszelkim błogosławieństwem duchowym w Chrystusie.
W Nim zostałaś Niepokalanie Poczęta!
Wybrana na Jego Matkę, w Nim i przez Niego zostałaś odkupiona bardziej niż jakakolwiek inna ludzka istota!
Zachowana od dziedzictwa grzechu pierworodnego, zostałaś poczęta i przyszłaś na świat w stanie łaski uświęcającej. Łaski pełna!
W dzisiejszą uroczystość czcimy tę tajemnicę wiary. W dniu dzisiejszym wraz z całym Kościołem czcimy odkupienie, które dokonało się w Tobie. Ten najszczególniejszy udział w odkupieniu świata i człowieka tylko Tobie został zastrzeżony: jedynie dla Ciebie.

Witaj, Maryjo, Alma Redemptoris Mater!
Ty, która jesteś pierwsza z odkupionych, dopomóż nam, ludziom dwudziestego wieku, który zbliża się ku swemu końcowi, a równocześnie ludziom drugiego tysiąclecia po Chrystusie, odnaleźć swój udział w tajemnicy Odkupienia. Dopomóż nam zrozumieć głęboki boski wymiar i równocześnie wymiar ludzki tej tajemnicy, i mieć pełniejszy dostęp do jej niewyczerpanych zasobów.

O to wszystko prosimy Cię w dzisiejszą uroczystość: o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.