Jan Paweł II, św. (Pokorna Służebnica Najwyższego)

Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego

Jan Paweł II, papież

Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego, Syn, którego zrodziłaś, uczynił Cię Służebnicą ludzkości. Twoje życie było pokorną i wielkoduszną służbą; byłaś Służebnicą Słowa, kiedy Anioł zwiastował Ci Boży plan zbawienia. Byłaś Służebnicą Syna, dając Mu życie i pozostając otwarta na Jego tajemnicę.

Byłaś Służebnicą Odkupienia, trwając mężnie u stóp krzyża przy Słudze i Baranku cierpiącym, który z miłości do nas siebie składał w ofierze. Byłaś Służebnicą Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy, a przez swe orędownictwo nadal rodzisz go w każdym wierzącym, także w tych naszych trudnych i pełnych udręki czasach.

Na Ciebie, młoda Córko Izraela, która zaznałaś niepokoju młodego serca wobec propozycji Odwiecznego, niech patrzą z ufnością młodzi trzeciego tysiąclecia. Uczyń ich zdolnymi przyjąć zaproszenie Twojego Syna, by ze swego życia uczynili całkowity dar na chwałę Bożą. Pozwól im zrozumieć, że służba Bogu zaspokaja serce i że jedynie w służbie Bogu i Jego Królestwu realizujemy się, zgodnie z Bożym zamysłem, a życie staje się hymnem pochwalnym ku czci Przenajświętszej Trójcy. Amen.


Jan Paweł II, Orędzie na 40. Światowy Dzień Modlitwy o Powołania, 16 X 2002