Jan Paweł II, św. (Do NMP z Lourdes, Modlitwa błagalna)

Modlitwa błagalna Jana Pawła II do Matki Bożej z Lourdes


Matko Boża z Lourdes, potrzebujemy Cię!
Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

Prosimy o światło, które płynie z Twojej dobroci, błagamy o moc Twojego Serca, łakniemy pokoju, którego Ty jesteś Królową.
Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

Pełni ufności polecamy Ci nasze potrzeby, pociesz nas w cierpieniu, ulecz nasze choroby, napełnij serca skruchą, żalem i miłością, uświęć nasze dusze.
Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

Ty wiesz, o Niepokalane i Bolesne Serce, że Jezus niczego nie odmówi na widok Twoich świętych łez.
Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.

O Dobra Matko, niech nasze łzy połączą się z Twymi łzami, aby Twój Boży Syn dał nam łaskę, o którą tak ,bardzo błagamy.
Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes, Kraków 2008.