Jan Paweł II, św. (Bogu dzięki za Maryję)

Bogu dzięki za Maryję, Matkę i Królową

Boże, dzięki Ci składamy za to, że mamy Królową,
która jest Matką, że mamy Matkę, która jest Królową.

Dzięki Ci składamy za Jej niezmierzoną dobroć,
której doznawały i doznają całe pokolenia naszych rodaków
i wszyscy, którzy przybywają do Jej sanktuarium.

Dzięki Ci składamy za Jej męstwo
wówczas, gdy brakowało męstwa najmężniejszym.
Ona była Niewiastą mężną i była źródłem męstwa
w najcięższych chwilach naszych dziejów.
Dlatego też ta Matka jest naszą Królową,
Królową naszych dusz 
za Nią składamy Ci dzisiaj dzięki.

Równocześnie dziękując nie przestajemy prosić,
abyśmy byli godni takiej Matki i takiej Królowej.
Nie przestajemy prosić,
ażeby Maryja zwyciężyła w polskich sercach,
żeby to zwycięstwo było zwycięstwem
wiary, nadziei i miłości.
Żeby to zwycięstwo było zwycięstwem
dobra, uczciwości, szlachetności, trzeźwości.

Amen.

Jan Paweł II, papież, 3 V 1979


Za: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.