Guadalupe (Dziewięć Zdrowaś...)

O Najświętsza Dziewico, wybrana od wieków przez Najświętszą Trójcę na najczystszą Matkę Jezusa, pozwól mi, Twojemu pokornemu i oddanemu słudze, przypomnieć Ci radość, jakiej doznałaś w chwili najświętszego Wcielenia Bożego Syna, i w czasie dziewięciomiesięcznego noszenia Go w swoim przeczystym łonie. Pragnę najserdeczniej odnowić, a nawet przyczynić się do wzrostu tej radości przez żarliwą moją modlitwę. O czuła Matko cierpiących, opiekuj się mną w tych szczególnych chwilach, jak obiecałeś tym, którzy pobożnie wspominają tę niewysłowioną radość. Polegając na nieskończonym miłosierdziu Twego Syna; ufając tej obietnicy, którą złożył, że ci, którzy proszą, otrzymają; i przeniknięty ufnością w Twoje potężne modlitwy; najpokorniej proszę Cię, wstawiaj się za mną i wyjednaj mi łaski, o które proszę w tej modlitwie, jeśli taka jest wola Boża, aby je wyświadczyć; a jeśli nie, wyproś mi łaski, których najbardziej potrzebuję.

(podaj swoje intencje)

Pragnę przez tę modlitwę, którą teraz ofiarowuję na Twoją cześć, okazać niezachwianą ufność w Twoje niezawodne wstawiennictwa. Przyjmij ją, błagam Cię, na cześć tej nadprzyrodzonej miłości i radości, którymi napełniło się Twoje Najświętsze Serce podczas przebywania Twojego umiłowanego Syna w Twoim łonie; ku Twojej czci ofiaruję Ci z całego mego serca te dziewięć Zdrowaś Maryjo...

9 × Zdrowaś Maryjo...

(na zakończenie)

O Matko Boża, przyjmij te pozdrowienia, odmówione z taką czcią i szacunkiem, jakimi Cię Anioł Gabriel pozdrowił jako pełną łaski. Z całego serca pragnę, aby stały się klejnotami w koronie Twojej chwały, błyszczącymi od jednego do drugiego krańca świata. Błagam Cię, Pocieszycielko strapionych, przez radość, którą otrzymałaś w dziewięciu miesiącach swojego błogosławionego stanu, wyjednaj mi łaski, o które teraz błagam przez Twoje potężne wstawiennictwo. W tym celu ofiaruję Ci wszystkie dobre uczynki, które kiedykolwiek zostały wykonane na Twoją cześć. Najpokorniej błagam Cię, przez miłość do Najświętszego Serca Jezusowego, którą zawsze Twoje Niepokalane Serce było rozpalone, wysłuchaj moją pokorną modlitwę i wysłuchaj moich próśb.


Tłum. z j. ang. MARYJNI.PL

Źródło: Our Lady of Guadalupe. Novena to the Blessed Virgin - catholicharboroffaithandmorals.com