Gertruda z Helfty, św. (Pozdrawiam Cię, o Serce najświętsze)

Pozdrawiam Cię, o Serce najświętsze

Św. Gertruda z Helfty

Pozdrawiam Cię, o Serce najświętsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najsłodsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najpokorniejsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najczystsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najpobożniejsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najroztropniejsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najcierpliwsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najposłuszniejsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najczujniejsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najwierniejsze!
Pozdrawiam Cię, o Serce najukochańsze Maryi, Panny nad pannami i Matki Boga mojego.

Pozdrawiam Ciebie i czczę, o Panno najsłodsza,
i winszuję Ci tego zjednoczenia zawartego ze Zbawicielem świata
i wywyższenia nad wszelkie stworzenia.

Ażebym wynagrodziła te tak liczne zaniedbania się, najczulsza Matko, w służbie Twojej,
ofiaruję Tobie najszlachetniejsze i najczcigodniejsze Serce Jezusa,
łącząc uczucia miłości synowskiej,
którą Ci wyświadczają na tej ziemi
i którą odbierasz w niebie po wszystkie wieki.

O Boski Jezusie,
błagam Cię przez Serce Twe najsłodsze,
racz mi przebaczyć wszystkie grzechy,
których się dopuściłam
względem Ciebie i Matki Twojej najukochańszej;
i spraw, żeby -
pomimo moich uchybień i niewdzięczności -
była Ona dla mnie Matką czułą i łaskawą,
tak za życia mego doczesnego,
jako też i w godzinę śmierci.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Pozdrowienie i uwielbienie Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi - adonai.pl
  • Pozdrowienie i uwielbienie Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi - forumdlazycia.wordpress.com
  • Pozdrowienie i uwielbienie Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi - katolik.d500.pl
  • Pozdrowienie i uwielbienie Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi - msza.net
  • Pozdrowienie i uwielbienie Najświętszego i Niepokalanego Serca Maryi - radio.fsspx.pl