German, św. (Jedyna Pociecha i Rosa niebieska)

Jedyna Pociecha i Rosa niebieska

Modlitwa zaczerpnięta z "Nowenny ku czci Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask".


O Pani moja, Tyś jedyną Pociechą, jakiej mi Bóg użycza.
Tyś jedynie tą Rosą niebieską przynoszącą ulgę w mych cierpieniach.
Tyś Światłem duszy mojej, gdy ją ogarniają ciemności.
Tyś Przewodniczką w wędrówce tego życia.
Mocą moją w słabości.
Skarbem w mym ubóstwie,
Lekarstwem na me rany,
Pociechą moją w płaczu,
Ucieczką w utrapieniach,
Nadzieją mego zbawienia.

Wysłuchaj próśb moich,
zmiłuj się nade mną,
bo to tak przystoi Matce Boga,
tak bardzo ludzi miłującego.

Użycz mi tego, o co Cię proszę,
Obrono nasza i Radości.

Spraw, bym się stał godnym tej wielkiej szczęśliwości,
jaką Ty się cieszysz w niebie.

Tak, Pani moja,
Ucieczko moja,
Życie moje,
Wspomożenie moje,
Obrono moja,
moja Radości,
moja Nadziejo.

Spraw, bym razem cieszył się z Tobą w niebie.
Wiem, że możesz mi to wyprosić,
bo jesteś Matką Boga.

O Maryjo,
Tyś wszechmocna w ratowaniu grzeszników
i nie potrzebujesz, by ktoś prośby popierał,
gdyż jesteś Matką prawdziwego życia.

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia,
Ty nas broń od nieprzyjaciela,
a w godzinę śmierci przyjmij.

Amen.

św. German