Efrem Syryjczyk, św. (Nie mamy innej nadziei)

Modlitwa o pokój i zbawienie

Modlitwa zaczerpnięta z "Nowenny ku czci Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask".


O Niepokalana,
Przeczysta Panno Maryjo,
Matko Boga,
Królowo Wszechświata,
najlepsza nasza Pani,
wyniesiona ponad świętych,
Tyś była jedyną Nadzieją patriarchów,
Radością dusz świętych.

Przez Ciebie pojednani zostaliśmy z Bogiem.

Tyś jedyną Orędowniczką grzeszników,
bezpiecznym Portem rozbitków.

Tyś Pociechą świata,
Okupem więźniów,
Wspomożeniem chorych,
Pokrzepieniem smutnych,
Ucieczką i Zbawieniem całego świata.

O Najdostojniejsza Królowo,
Matko Boga,
okryj nas skrzydłami miłosierdzia,
zlituj się nad nami.

Nie mamy innej nadziei prócz Ciebie, Panno Przeczysta.

Oddaliśmy się Tobie i poświęcili na Twą służbę, o Dziewico Niepokalana,
dlatego tylko do Ciebie uciekamy się
i błagamy Cię,
aby Syn Twój, zagniewany z powodu grzechów naszych,
nie zostawił nas na pastwę szatanowi.

O łaski pełna,
oświeć mój umysł,
rozwiąż mój język,
abym wyśpiewywał Twą chwałę,
a zwłaszcza Pozdrowienie Anielskie tak godne Ciebie.

Pozdrawiam Cię
Pokoju, Radości i Pociecho całego świata.

Pozdrawiam Cię,
o Największy Cudzie, jaki świat widział,
Raju rozkoszny,
Porcie bezpieczny dla znajdujących się w niebezpieczeństwie,
Źródło łaski,
Pośredniczko między Bogiem i ludźmi.

Najgodniejsza Królowo świata,
Maryjo, zawsze Dziewico,
wstawiaj się za naszym pokojem i zbawieniem,
Ty, któraś zrodziła Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich.

św. Efrem Syryjczyk