Wielka Nowenna Fatimska

Dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej

Dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej to forma przygotowania do setnej rocznicy objawień Najśw. Maryi Panny w Fatimie. Jej główny cel to głębsze poznanie orędzia fatimskiego oraz wypełnienie prośby, którą Maryja skierowała do dzieci podczas objawień w Fatimie: codzienny Różaniec, poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu, odprawianie nabożeństw wynagradzających w pięć pierwszych sobót miesiąca.

Nowenna rozpoczęła się 13 V 2009 r. Jednak włączyć się do niej można w każdej chwili. Co prawda, zakończyła się ona 13 V 2017 r., jednak może być kontynuowana w wymiarze indywidualnym lub wspólnotowym, aby w końcu zatryumfowało w świecie Niepokalane Serce Maryi.

Uczestnictwo w Nowennie

Uczestnictwo w Wielkiej Nowennie Fatimskiej obejmuje:

 1. Odmawianie Różańca świętego, najlepiej codziennie - o co prosiła Matka Boża.
 2. Odprawianie nabożeństwa Pierwszych Sobót, w którym uczestniczymy przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca - z wiarą i miłością czyniąc wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ranią Niepokalane Serce Maryi.
 3. Świadomie poświęcanie się Niepokalanemu Sercu Maryi - przynajmniej raz w roku, 22 sierpnia, w święto NMP Królowej. W tym dniu, zgodnie z zarządzeniem św. Piusa XII, cały Kościół powinien odnowić poświęcenie się Niepokalanemu Sercu NMP.
 4. Odmawianie modlitwy Wielkiej Nowenny Fatimskiej, jako znak jedności wszystkich włączających się do Nowenny.
 5. Uczestniczenie w nabożeństwach fatimskich 13. dnia miesiąca.
 6. Poznawanie coraz lepiej Maryi i pogłębianie miłości do Niej z dnia na dzień.

Odprawianie Nowenny

Poszczególne lata zostały podzielone według najważniejszych treści orędzia fatimskiego. W ramach Nowenny rozważa się apele, które Niebo przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do świata. Przez 9 kolejnych lat, w każdym roku, w okresie "miesięcy fatimskich" (maj-październik - czas objawień w Fatimie), w pierwszą sobotę miesiąca należy spełnić prośbę Matki Najśw. o pocieszanie Jej zranionego Serca (odprawić nabożeństwo wynagradzające), a 13. dnia każdego miesiąca - celebrować nabożeństwo fatimskie. W pozostałe miesiące wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty i modlitwy fatimskie mają bardziej wymiar indywidualny: czas osobistej modlitwy, medytacji i lektury, mówienie innym o Fatimie i dzielenie się świadectwem swej maryjnej duchowości.

Przez cały czas Wielkiej Nowenny Fatimskiej należy:

 • ofiarować trudy i cierpienia, choroby i troski w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi;
 • jak najczęściej odmawiać Różaniec, ucząc się tej modlitwy według wskazań św. Jana Pawła II z Rosarium Virginis Mariae;
 • jak najczęściej wzbudzać intencję Wielkiej Nowenny Fatimskiej: przyspieszenie czasu wypełnienia się obietnic fatimskich;
 • codziennie (lub raz w tygodniu) odmawiać modlitwę Wielkiej Nowenny Fatimskiej.

Maryja powiedziała: "Jezus chce, abym była lepiej znana i miłowana". W okresie Wielkiej Nowenny Fatimskiej należy dołożyć starań, aby zgłębiać prawdy o Maryi i uczyć się naśladować Ją w wymiarze posłuszeństwa woli Bożej.

Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej


Oprac. MARYJNI.PL
Fot. Depositphotos

Źródła:

 • Jak odprawiamy Wielką Nowennę Fatimską - sekretariatfatimski.pl
 • Ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
 • Wielka Nowenna Fatimska - parafia-bielany.pl
 • Wielka Nowenna Fatimska - sekretariatfatimski.pl