Pierwsze Soboty

Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

Podczas jednego z objawień fatimskich, 13 lipca 1917 r., dzieci otrzymały przerażającą wizję piekła. Następnie usłyszały słowa Pani Fatimskiej, wypowiedziane ze smutkiem w głosie, ale i z dobrocią:

Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie.

Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień s. Łucja de Santos ujawniła drugą część tajemnicy fatimskiej. Jej treścią było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. s. Łucja ujrzała Maryję z Dzieciątkiem i z Sercem otoczonym cierniami. Dzieciątko powiedziało:

Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.

Maryja powiedziała:

Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Dlaczego ma to być pięć sobót wynagradzających? Siostra Łucja odpowiada:

"Pozostając przez część nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w kaplicy z naszym Panem i rozmawiając z Nim o czwartym i piątym pytaniu, poczułam się nagle mocniej owładnięta Bożą obecnością. Jeśli się nie mylę, zostało mi objawione, co następuje:

„Córko, motyw jest prosty:
Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.

Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.

Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.

Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.

Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.

Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Tak, jak Maryja prosi

Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi dokonuje się poprzez odprawienie przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca nabożeństwa wynagradzającego. Podczas każdego nabożeństwa należy:

  1. przystąpić do spowiedzi świętej (być w stanie łaski uświęcającej),
  2. przyjąć Komunię Świętą,
  3. odmówić jedną część Różańca świętego
  4. oraz przez 15 min. rozważać tajemnice różańcowe.

Wszystko to ma być uczynione w intencji wynagradzającej Najśw. Maryi Pannie za bluźnierstwa, zniewagi i inne grzechy raniące Jej Niepokalane Serce.

Nabożeństwo, które ratuje świat

Nabożeństwo to nie tylko ratuje dusze grzeszników przed potępieniem, ale wyprasza pokój na świecie, czyli mówiąc wprost ratuje świat! Dlatego w obecnych czasach przejęcie się pierwszosobotnim nabożeństwem jest niezmiernie ważne.

Każdemu, kto odprawi pięć pierwszych sobót miesiąca, według wskazanych czterech warunków, Maryja obiecuje:

Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.”

Rozważania różańcowe

Celebrowanie nabożeństwa pierwszosobotniego napotyka wiele problemów. W wielu parafiach nie odprawia się go w ogóle, w innych niewłaściwie, nazywając je np. zawierzeniem, w jeszcze innych nie są spełnione wszystkie warunki, o które prosiła Maryja. W przeprowadzeniu nabożeństwa mogą być pomocne publikowane co tydzień rozważania różańcowe na stronie soboty.pl.


Na podstawie:

  • Fatima - objawienia - sekretariatfatimski.pl
  • Pierwsze soboty miesiąca - pierwszesoboty.pl
  • O nabożeństwie - soboty.pl

Rozważania różańcowe

Rozważanie - maj 2022 - ks. Rafał Jarosiewicz

Rozważanie - kwiecień 2022 - Karmelitanka bosa

Rozważanie - grudzień 2020 - Ks. Andrzej Popielski

Rozważanie - listopad 2020 - Siostra Anna Maciejewska

Rozważanie - październik 2020 - bł. Katarzyna Emmerich

Rozważanie - wrzesień 2020 - Michał Wróblewski

Rozważanie - lipiec 2020 - ks. Krzysztof Małachowski

Rozważanie - czerwiec 2020 - ks. Stanisław Kudełka

Rozważanie - maj 2020 - ks. Leszek Kamiński

Rozważanie - kwiecień 2020 - o. Krzysztof Piskorz, karmelita bosy

Rozważanie - marzec 2020 - s. Joanna Wilk

Rozważanie - luty 2020 - ks. Wojciech Zyśk

Rozważanie - styczeń 2020 - ks. Andrzej Panasiuk

Rozważanie - grudzień 2019 - ks. Marcin Modrzyński

Rozważanie - maj 2019 - Adrian Pakuła

Rozważanie - kwiecień 2019 - Ks. Jan Skibiński

Rozważanie - marzec 2019 - Piotr Pykosz

Rozważanie - luty 2019 - o. Mirosław Kopczewski