Dni z Maryją - wg św. Ludwika de Montfort

Ave Maria!

Wierni i gorący miłośnicy Bogarodzicy Maryi, zawsze z usilną pilnością starali się cześć Jej słuszną oddawać i o pomnożenie Jej chwały zabiegać, jako że dostali najwięcej i najskuteczniejszych sposobów, którymi wzbudzać mogli swe żarliwe nabożeństwo i gorącą służbę swojej drogiej Pani, chwały i czci najgodniejszej NAJŚWIĘTSZEJ MARYI, tak i my... chcemy czynić podobnie!

Pielęgnując w sobie wdzięczne usposobienie wobec tak wielu łask Bożych wlewanych w serca nasze z powodu służby i duchowej niewoli u Tej Niebieskiej Królowej, wzruszeni dobrocią i łaskawością Tej Łagodnej Pani i pobudzeni pragnieniem, by wiernie i gorliwie służyć Bogu i Jego Majestatem wywyższonej Przenajświętszej Matce, czyniąc to i tylko to, co się Jej podoba, z całą miłością naszych serc przekazujemy Wam, ufając, że rozpoznacie w tym najczulszą matczyną dłoń i najwdzięczniejszy macierzyński głos, przyzywający dzieci Bożej Matki na:

1. 33 DNI AD IESUM PER MARIAM

Rekolekcje formacyjne DNM
Rekolekcje Doskonałego Nabożeństwa do NMP
wg "Traktatu..." św. Ludwika Maria

Najbliższa edycja:

→ WARSZAWA, kościół św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży.

  • - Spotkanie wprowadzające: 2 X 2023 po Mszy św. o godz. 18:00 poprowadzimy Różaniec św. z zastosowaniem Doskonałego Nabożeństwa do Maryi oraz konferencję nt. Rekolekcji Doskonałego Nabożeństwa
  • Rozpoczęcie rekolekcji: 9 X 2023 na Mszy św. o godz. 18:00
  • AKT OFIAROWANIA: Święto Matki Bożej Miłosierdzia 2023

Trwajmy w praktykowaniu doskonałego nabożeństwa do Maryi wg nauki i metody św. Ludwika, odnawiajmy swoje doskonałe oddanie, oraz umacniajmy się wspólną formacją DNM.

W imieniu Najświętszej Maryi zapraszajmy znajomych dorosłych, młodzież i starsze dzieci - tych, którzy jeszcze nie poznali tej krótkiej, pewnej i bezpiecznej drogi: do Jezusa przez Maryję!

Módlmy się i zachęcajmy do modlitwy w intencji tego Dzieła wszystkich, którym na sercu leży troska o Kościół Św., o nasze Rodziny, młodzież i dzieci.

2. Wieczór z Maryją, 28 września 2023

Comiesięczne spotkanie formacyjne DNM

ODKRYCIE TRAKTATU o Maryi
ODKRYCIE SEKRETU Różańca świętego

WARSZAWA, sanktuarium św. Ojca Pio (ul. Fieldorfa 1)

Ostatni czwartek miesiąca, 28 IX

Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18, a następnie adorujemy Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie z Maryją, w duchu Świętej Niewoli Miłości.

Wypraszamy łaski, by rozważać i praktykować TRAKTAT O DOSKONAŁYM NABOŻEŃSTWIE oraz wynagradzamy Najśw. Sercu Jezusa i Maryi nasze słabości i nieudolności, odmawiając wspólnie RÓŻANIEC ŚWIĘTY z zastosowaniem DOSKONAŁEGO NABOŻEŃSTWA.

Przed Mszą św. (od godz. 17:30) będzie możliwość zaopatrzenia się na miejscu w materiały formacyjne DNM u animatorów Wspólnoty.

3. PASYJNE CZYNY MIŁOŚCI

Zegar Męki Pańskiej (wg Sł. B. Luizy Piccarrety)

Rekolekcje formacyjne DNM

Kontemplacja z Maryją Męki Jej Syna i podejmowanie z Maryją "24 Godzin Służby Miłości", najbliższa edycja:

  • Rozpoczęcie: 28 września 2023
  • Czas trwania: 1 Godzina dziennie, przez 24 dni
  • "24 Godziny Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa" Luiza Piccarreta (Wyd. Apostolicum)
  • Intencja: dla wypełnienia się zamierzeń Najświętszej Maryi w Kościele świętym

Miłosierna Pani i Królowo moja, Maryjo,
jako Twój sługa i wieczny niewolnik,
nic Ci własnego nie daję,
a jedynie to, co otrzymuję z Twojej miłosiernej ręki - Tobie oddaję,
Tobie ofiaruję.

To Duch Święty sam mnie pobudza do doskonałego nabożeństwa
które Bóg ustanowił, bym myślał o Tobie;
To Ty sama mnie pobudzasz do myślenia o Męce Twojego Syna,
i nie zrażasz się tak oschłym sercem i słabym uczuciem.

Wybacz mi, że mniej chcę, aniżeli mogę,
mniej czynię, aniżeli powinienem.

Przyjmij, o Pani moja wszechmocna, o Matko moja,
to gorące pragnienie, by przez te ostatnie lata życia mojego i w wieczności
Twoim być,
Tobie służyć,
Ciebie chwalić
i zawsze pełnić to, co się Tobie podoba.
O łaskawa, o miłosierna, o słodka
Panno Bogarodzico MARYJO!

Amen.

Gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa (J 12,26).


Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

niewolnicyZmilosci.pl

pomaranczki.com