Życzymy...

A Słowo Ciałem się stało
I zamieszkało między nami...

To ze względu na ten moment - na tą chwilę, w której ludzkość doczekała się obiecanego Zbawiciela - została wybrana, powołana do istnienia, zachowana od grzechu pierworodnego i ustrzeżona przed jakimkolwiek grzechem, Niepokalana Maryja, Dziewica z Nazaretu.

W ten wieczór, Wigilijny Wieczór, składamy z serca płynące życzenia Temu, Który się Narodził, 2022 lata temu, abyśmy zawsze pełnili Jego Wolę, miłowali Go ponad wszystko, a każdego człowieka i wszystko, co jest na tym świecie i co mamy na tym świecie - miłowali, ze względu na Niego.

Panie Jezu, Jedyny Zbawicielu świata, daj nam wolność serca, czystość sumienia i radość miłości, która wszystko przetrzyma, a która daje z siebie to, co najlepsze, by służyć pomnażaniu królestwa Twego w każdym sercu, królestwa miłości i pokoju!

Zespół MARYJNI.PL