Częstochowa - Jasna Góra (prosimy i przepraszamy)

Modlitwa do Matki Bożej Jasnogórskiej
Wspomożycielki i Pośredniczki łask wszelkich

Matko nasza i Wspomożycielko, Pośredniczko łask wszelkich,
Ty wielokrotnie wypraszałaś nam i światu miłosierdzie Boże,
wypraszałaś i wypraszasz niezliczone łaski,
a nawet cudowne uzdrowienia i ocalenia.

Z wielką ufnością zwracamy się do Ciebie z naszymi prośbami.

Modlitwa prośby

Powtarzamy: Prosimy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Abyś umacniała nas w wierze, nadziei i miłości...
Abyś nas wspomagała w trudnych chwilach cierpień i doświadczeń...
Abyś królowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym...
Abyś wyjednała nam, grzesznikom, i współczesnemu światu, miłosierdzie Boże, łaskę nawrócenia i pokuty...
Abyś wyjednała całemu światu prawdziwy pokój i życzliwą współpracę narodów...
Abyś otaczała nieustanną opieką Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i osoby poświęcone Bogu...
Abyś zachowała od zła, zgorszenia i rozbicia naszą młodzież i nasze rodziny...
Abyś miała w swej macierzyńskiej opiece i wypraszała potrzebne łaski wszystkim chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym, opuszczonym, bezdomnym, głodnym i załamanym...

Modlitwa przeproszenia

Matko Najświętsza,
chcemy Cię przeprosić za obojętność i za wszystkie grzechy,
którymi obraziliśmy Boga i Syna Twego Jezusa Chrystusa,
a także Ciebie, Niepokalana Matko i Współodkupicielko świata.

Powtarzamy: Przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości...
Za to, że postępowanie nasze nie zawsze było zgodne z wiarą świętą, z wolą Bożą i godnością dziecka Bożego...
Za grzechy przeciwko życiu, a zwłaszcza za zabijanie dzieci nie narodzonych...
Za grzechy pijaństwa, rozwiązłości, zazdrości, lekkomyślności, niezgodę społeczną i wszelkie krzywdy wyrządzone bliźnim...
Za to, że zamknięci w kręgu własnych spraw, nie widzieliśmy potrzeb głodnych, bezdomnych, chorych i samotnych...
Za naszą małoduszność, niecierpliwość, buntowanie się przeciwko cierpieniu i doświadczeniom...
Za wszystkie grzechy i zaniedbania, nasze, naszych bliskich, rodaków, parafian i zatwardziałych grzeszników...

Modlitwa końcowa

Niepokalana Dziewico,
któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami
wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc,
otaczaj nas swoją dobrocią,
wspieraj Kościół święty,
zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich.
Obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach.
Dodawaj siły pracującym,
odwagi cierpiącym
i otwórz niebo dla umierających.
Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia
i uwolnij nas od nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych.
Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.