Częstochowa - Jasna Góra (Dopomóż w wypełnieniu Ślubów Narodu)

Jasnogórska Królowo Polski
dopomóż w wypełnieniu Ślubów Narodu

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, chcąc wyprosić sobie Twoje orędownictwo na obecne czasy, podjęliśmy wobec Ciebie społeczne postanowienie walki z naszymi grzechami i wadami. Postanowienie to wypowiedzieliśmy przed dwudziestu laty, a teraz ponawiamy je w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy podjętych przyrzeczeń.

Opiekunko i Pośredniczko nasza, Ty wiesz, jak bardzo jesteśmy słabi i chwiejni w dotrzymaniu danych Tobie obietnic. Ale widzisz także nasze żywe pragnienie wypełniania ich. Dlatego prosimy Cię, nie odmawiaj nam Swej pomocy.

Pomóż nam uczynić wszystko, aby Polska pozostała zawsze wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom.

Abyśmy strzegli w każdej duszy polskiej daru łaski, by Naród żył bez grzechu ciężkiego - dopomóż nam, Jasnogórska Pani.
Abyśmy stali na straży budzącego się życia i o każde dziecko walczyli równie mężnie jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu...
Abyśmy strzegli nierozerwalności małżeństwa, bronili godności kobiety i świętości naszych ognisk domowych...
Abyśmy umacniali w rodzinach naszych królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, broniąc czci Imienia Bożego, strzegli Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych...
Abyśmy wszczepiali w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i wychowywali młode pokolenie w wierności Chrystusowi, broniąc je przed niebezpieczeństwem bezbożnictwa i zepsucia...
Abyśmy w Ojczyźnie naszej dzielili się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby wśród nas nie było głodnych, bezdomnych i płaczących...
Abyśmy przezwyciężali nasze wady narodowe: lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość, a zdobywali cnoty wierności i sumienności społecznej...
Abyśmy szli w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna i z Twoją pomocą wypełniali nasze przyrzeczenia...

Jasnogórska Królowo Polski, spraw, aby Ojczyzna nasza stała się rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Ks. bp Stefan Bareła,
Warszawa, 9-10 II 1977


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.