Anzelm z Canterbury, św. (O najchwalebniejsza Dziewico)

Modlitwa o łaskę pobożnego wzywania
Najświętszego Imienia Maryi

Modlitwa zaczerpnięta z "Nowenny do Niepokalanej Wszechpośredniczki łask".


O najchwalebniejsza Dziewico
i Dziewicza zawsze Matko
Maryjo Błogosławiona,
wysłuchaj gorącej modlitwy mojej!

Pełen niegodności sługa Twój
o jedną proszę Cię łaskę:

w Imię Jednorodzonego Syna Twojego,
błagam Cię i zaklinam,
daj mnie nędznemu
ustawiczną pamięć słodkiego Imienia Twego:

niech mi będzie najsłodszym duszy pokarmem,
pomocą w niebezpieczeństwach,
wsparciem w doświadczeniach,
radością w życiu i przy śmierci.

Jeśli uzyskam tę łaskę
u dobroci Boga i Twojej, Matko,
pewien jestem, iż nigdy nie zginę,
a zabezpieczony będę mieć
Twe miłosierdzie, opiekę i łaskawość.

I choćbym w przepaście czyśćca pogrążony został,
Ty, o Pani i Matko, zstąpisz tam,
aby mnie szukać, ratować
i oddać Synowi Swojemu,
który mnie odkupił
i Krwią swoją obmył.

Amen.

św. Anzelm