Alfons Maria di Liguori, św. (Najświętsza i Niepokalana Panno)

Matko moja, Maryjo,
dziś uciekam się do Ciebie

Św. Alfons Maria Liguori

Poniżej zaznaczono różnice, występujące w tłumaczeniach modlitwy.


Najświętsza i Niepokalana Panno,
najmilsza Matko moja, Maryjo,
Ty jesteś Matką Pana mojego,
Królową świata i Orędowniczką,
Nadzieją i Ucieczką grzeszników,
więc i ja, ze wszystkich najnędzniejszy,
dziś uciekam się do Ciebie.
Tobie, o wielka Królowo,
najpokorniej hołd Tobie oddaję
i dzięki Ci składam za wszystkie łaski,
które mi wyświadczyłaś aż do tej chwili,
a szczególnie, że wyratowałaś mnie od piekła,
na które wielokrotnie zasłużyłem.

Miłuję Cię, o Pani moja, wszelkiej miłości najgodniejsza,
i z miłości ku Tobie przyrzekam,
że będę Ci służyć zawsze
i według możności będę zabiegał o to,
aby także inni Tobie służyli.
Całą moją nadzieję i zbawienie moje
po Bogu w Tobie pokładam.

Przyjmij mnie za swego sługę
i weź pod płaszcz swojej opieki,
o Matko miłosierdzia.
Ponieważ u Boga wszystko możesz,
uwolnij mnie od wszelkich pokus,
a przynajmniej uproś mi skuteczną pomoc,
potrzebną do ich zwyciężania, aż do śmierci.

Proszę Cię o prawdziwą miłość ku Panu Jezusowi.
Wyjednaj mi łaskę szczęśliwej śmierci.

O Matko moja, proszę Cię,
przez Twoją miłość ku Bogu:
wspieraj mnie zawsze,
a zwłaszcza w ostatniej chwili mego życia.
Nie opuszczaj mnie,
dopóki nie ujrzysz mnie zbawionym w niebie,
gdzie będę Cię [chwalił]
i sławił Twoje miłosierdzie na wieki].
Tego na pewno oczekuję od Ciebie.
Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
  • Modlitwa do św. Alfonsa Marii Liguoriego. Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego do Matki Bożej - adonai.pl
  • Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego do Matki Bożej - dziekanowice.pl