Akty zawierzenia (świętych)

Akty zawierzenia Najśw. Maryi Pannie

świętych, błogosławionych i sług Bożych


O Niepokalana nieba i ziemi Królowo

Akt poświęcenia się Niepokalanej
ułożony przez św. Maksymiliana Marię Kolbego

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, * ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, * Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, * ja niegodny grzesznik, * rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, * abyś mnie całego i zupełnie * za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła * i uczyniła ze mną, * wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, * i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, * cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, * bez żadnego zastrzeżenia, * do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: * "Ona zetrze głowę twoją", * jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", * abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach * stał się użytecznym narzędziem * do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały * w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, * a w ten sposób do jak największego rozszerzenia * błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego, * albowiem gdzie Ty wejdziesz, * tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, * przez Twoje bowiem ręce * wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego * na nas spływają.

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.


Tobie poświęcam ciało i duszę moją

Akt oddania się Matce Bożej bł. Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża Niepokalana Maryjo! * Tobie poświęcam ciało i duszę moją, * wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, * wszystko, czym jestem i co posiadam. * Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. * Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi * i dla pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. * Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. * Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, * Ty zaś wszystko możesz, * co jest wolą Twego Syna. * Ty zawsze zwyciężasz. * Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, * by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna, * były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.


Obieram Ciebie za Panią

Tekst zawierzenia się Maryi, ułożony przez bł. Stefana Wyszyńskiego 8 XII 1953 r. w Stoczku Klasztornym (Warmińskim).


Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, * obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, * Orędowniczkę, Patronkę Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, * nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. * Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. * Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, * a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, * pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną * i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, * według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie * stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, * któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, * jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę, * przez Twoje Ręce Niepokalane Pośredniczko łask wszelkich, * oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej * i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. * Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akt Oddania się Matce Bożej w niewolę Miłości - parafiastefanowka.pl
  • Akt osobistego oddania się Matce Najświętszej - stoczek.pl
  • Czerwiec, sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niepokalane Serce Maryi. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi - biblia-swieci.pl
  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków, 1999
  • Modlitwy Maryjne. Akt oddania się Matce Bożej - marianki4you.opw.pl
  • Nowenna do św. Andrzeja Boboli. Akt osobistego oddania się Matce Bożej - klodawa.diecezja.gda.pl
  • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Godzina Łaski - 8 grudnia 2021 r. - od 12.00 do 13.00 - Parafia Iskrzynia