Akty zawierzenia (osobiste)

Akty zawierzenia Matce Bożej indywidualne

różnych osób

Niepokalana, Królowo i Matko Kościoła

1. Akt oddania się Niepokalanej codzienny

O Niepokalana, Królowo i Matko Kościoła, * ponawiam swoje oddanie się Tobie dziś i na zawsze, * abyś mnie użyła do rozszerzenia Królestwa Chrystusowego na całym świecie. * Oddaję Ci wszystkie moje dzisiejsze modlitwy, prace i ofiary.

(można dodać) Proszę Cię, o Niepokalana, wspomagaj i umacniaj mnie tak, jak wspomagałaś św. Maksymiliana Kolbego, abym stawał się coraz bardziej świętym i mógł Ci coraz lepiej służyć.


O Pani moja

2. Akt oddania się Niepokalanej codzienny

O Pani moja, o Matko moja, * Tobie daję się cały, * a na dowód mego oddania * poświęcam dziś Tobie * moje oczy, usta i serce, * poświęcam całego siebie.

Skoro więc jestem Twoim, * o Dobra Matko, * strzeż mnie i broń * jako rzeczy i własności swojej.


Z wdzięcznością wspominając dzień

1. Akt oddania się Niepokalanej osobisty

Maryjo Niepokalana, zawsze Dziewico! Z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo: posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie.

Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen.

Jan Paweł II, Watykan, 23 III 1994


Matko Boża od Cudownego Medalika

2. Akt oddania się Niepokalanej osobisty

O Maryjo bez grzechu poczęta, * Matko Boga i Matko ludzi, Uczennico Jezusa Chrystusa, * błogosławiona jesteś między niewiastami * i błogosławią Cię wszystkie pokolenia ziemi.

Maryjo, wzorze oddania się Bogu, * za przykładem św. Katarzyny Labouré, * która po utracie swej mamy, Ciebie wybrała na swą Matkę, * proszę, byś i dla mnie była Matką, * bym całkowicie poświęcił się Bogu, naszemu Ojcu.

U stóp Krzyża Twoje Niepokalane Serce * zostało przebite mieczem boleści. * Twoje Serce jest zjednoczone z Sercem Twojego Syna.

Ponieważ łaska spływa na nas z Najświętszego Serca Jezusa, * przechodząc przez Twoje ręce, * oddaję się Tobie całkowicie, wszystko czym jestem i co posiadam. * Posługuj się mną, moją duszą i ciałem, * bym szedł za Jezusem * i otrzymał światło i moc Ducha Świętego.

Na znak tej konsekracji będę nosił z ufnością Cudowny Medalik, * aby Bóg miłości, Ojciec i Syn, i Duch Święty, * królował w moim sercu i we wszystkich sercach. * Jemu chwała na wieki wieków. Amen.


Świadomy chrześcijańskiego powołania

3. Akt oddania się Niepokalanej osobisty

Świadomy mojego chrześcijańskiego powołania ponownie składam dzisiaj na Twoje ręce, Maryjo, zobowiązania mojego chrztu. Wyrzekam się Szatana, jego podszeptów, jego działania; oddaję się Jezusowi Chrystusowi, by z Nim wiernie nieść mój krzyż każdego dnia, zgodnie z wolą Ojca.

Przyjmuję Cię jako moją Matkę i Królową. Za Twoim pośrednictwem poświęcam Chrystusowi moją osobę, moje życie i wartość moich dobrych uczynków minionych, obecnych i przyszłych. Rozporządzaj mną i tym, co do mnie należy, na większą chwałę Boga, teraz i na wieki. Amen.


Oddaję Ci się w wieczną opiekę

4. Akt oddania się Matce Bożej Fatimskiej osobisty

Matko Boża z Fatimy, która objawiłaś się trojgu pastuszkom, oddaję Ci się w wieczną opiekę. Ty, która przekazałaś światu swoje orędzie i tajemnice, napełnij moje serce miłością, ufnością i pokorą. Prowadź mnie, Pani Fatimska, przez wzszystkie, zwłaszcza te najtrudniejsze drogi mojego życia. Niech Twoja obecność promienieje w mojej duszy, niech rośnie i rozwija się na chwałę Bożą. Bądź mi, Maryjo, punktem odniesienia, wzorem i drogowskazem. Pomóż mi się podnieść z upadków i sprzeniewierzeń, przytulaj mnie do Serca w chwilach smutku i cierpienia, umacniaj mnie w wierze i nigdy nie pozwól mi odwrócić się od Twojego Syna. Amen.


Pani moja Święta Maryjo

5. Akt oddania się Matce Bożej osobisty

(wersja 1) O Pani moja, Święta Maryjo! Twej łasce i szczególnej opiece oraz wielkiemu miłosierdziu Twemu dzisiaj, każdego dnia i w godzinę mojej śmierci polecam duszę moją i moje ciało. Tobie powierzam wszystkie moje radości i nadzieje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i jego koniec, abym przez Twoje niezawodne orędownictwo i zasługi wszystkie swoje sprawy ułożył i wypełnił według Twojej i Twego Syna woli. Amen.

(wersja 2) O Pani moja, święta Maryjo, Twojej łasce, Twojej szczególnej opiece i nieskończonemu Twojemu miłosierdziu dziś i każdego dnia i na godzinę śmierci mojej, oddaję duszę i ciało moje, wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie smutki i nędze moje, życie i koniec mojego życia Tobie polecam, aby za Twoją świętą przyczyną i przez Twoje zasługi, wszystkie uczynki moje spełniane były i kierowane według Twojej i Syna Twojego woli. Amen.


Łaski pełna Przedziwna Matko Jezusa

6. Akt oddania się Niepokalanej osobisty

Niepokalana Panno Maryjo, łaski pełna! * Przedziwna Matko Jezusa! * Pełen ufności i dziecięcej miłości, * poświęcam się Tobie teraz i na wieki. * Biorąc Ciebie za przykład, * pragnę się bezgranicznie oddać Jezusowi, * wiernie Go naśladować, * a jako wierny sługa, * służyć z miłością Jego Boskiemu Sercu.

Umiłowana, łaskawa Matko mojej duszy, * umocnij mnie swoim duchem, * rozpal we mnie gorliwość w pracy dla zbawienia świata. * Ochraniaj mnie w każdym zagrożeniu * i dodaj mi odwagi, * bym nieustannie trwał w tym świętym postanowieniu.

O Matko łaskawa, * prowadź mnie swoją ręką przez wszystkie dni mojego życia. * W łaskawości swojej, pomóż mi w godzinie śmierci, * a potem zaprowadź mnie do szczęścia, * płynącego ze zjednoczenia z Jezusem, Twoim Boskim Synem. Amen.


Razem z Tobą powierzam się miłosiernemu Bogu

7. Akt oddania się Niepokalanej osobisty

Maryjo bez grzechu poczęta, razem z Tobą powierzam się miłosiernemu Bogu. Wszystko od Niego otrzymałem. Jestem otoczony Jego miłością od początku mojego istnienia. Chcę Mu zawsze dziękować za Jego miłosierdzie i wielbić Go dzisiaj, jutro i przez całą wieczność.

Maryjo, Panno Święta, razem z Tobą jestem we wspólnocie Kościoła. Prowadź mnie drogą wiary, aby moje życie było znakiem Bożej obecności dla wszystkich, których spotykam. Wspieraj moją nadzieję, aby życiowe przeciwności nie zgasiły we mnie tęsknoty za niebem.

Pomóż mi zachować w sercu miłość, abym dzielił się nią ze wszystkimi jak codziennym chlebem. Amen.


W Tobie położyłem nadzieję moją

Akt ufności względem Matki Bożej

O Maryjo, ukochana Królowo, najlepsza i najczulsza z matek, w Tobie położyłem nadzieję moją i zawiedziony nie będę. Wierzę mocno, że dniem i nocą czuwasz nade mną i nad wszystkimi, którzy ufają Tobie. Jestem też pewny, że nic nie braknie tym, którzy wszystkiego spodziewają sie od Ciebie, dlatego też będę żyć bez obawy przyszłości, Tobie powierzając wszelkie moje troski.

O Maryjo, najukochańsza z matek, ludzie szukają nieraz szczęścia w bogactwach, w talentach; inni opierać się mogą na niewinności swego życia, na surowości swych umartwień i licznych dobrych uczynkach. Ja zaś, biedny grzesznik, nie mając nic swojego prócz odrobiny miłości, całą ufność moją, po Bogu, w Tobie pokładam. Ufam zaś Tobie, bo znam Twoją niewysłowioną miłość macierzyńską. O Maryjo, ukochana Matko moja, źli ludzie mogą mnie pozbawić dobrego imienia i wszelakiego dobra. Choroba może mi odjąć siły i możność służenia Tobie. Ja sam mogę utracić łaski, któreś mi wyprosiła o dobra Matko, ale mam nadzieję, że mojej gorącej ufności do Ciebie nie utracę nigdy. Zachowam ją aż do ostatniego tchnienia. Całe piekło nie zdoła mi jej wydrzeć. Chcę umierać, złożywszy całą ufność moją w Bogu i w Tobie, o dobra Matko.

I czemuż to w Tobie cała nadzieja moja? Bo Ty jesteś Matką miłosierdzia, bo zawsze byłaś litościwa dla grzeszników, którzy wzywali Twej pomocy. Dzięki Tobie, o Matko, spodziewam się otrzymać, mimo mych grzechów, jedyne dobro upragnione: zjednoczenie z Panem Jezusem w czasie i wieczności. Spodziewam się tego za Twoim wstawiennictwem, bo Zbawiciel uczynił Cię Rozdawczynią swoich łask i najpewniejszą naszą Przewodniczką. Ty mnie nauczysz, o dobra Matko, jak uczestniczyć w Jego cierpieniach i upokorzeniach, aby móc uczestniczyć później także w Jego weselu i w Jego chwale i wielbić Go po wszystkie czasy. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Akt ofiarowania siebie samego Niepokalanemu Sercu Maryi - biblijni.pl
 • Akt osobistego zawierzenia Matce Bożej - adonai.pl
 • Daily Renewal of Total Consecration - consecratedhearts.com
 • Koronka Niepokalanego Poczęcia NMP - youtube.com/@bodziomic
 • Modlitewnik babci. Rok 1883.
 • Modlitwy do Matki Bożej od Cudownego Medalika. Akt oddania się Matce Bożej - salveregina.pl
 • Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny. Akt zawierzenia Matce Bożej - marypages.com
 • Ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
 • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
 • O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.
 • Polecenie siebie N. M. Pannie - liturgia.wiara.pl
 • Zatrzymaj się i pomódl. Akt oddania się Matce Bożej - chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
 • Zawierzenie Maryi, św. Jan Paweł II, "Zeszyty Maryjne" 6/2023.