Modlitwy wynagradzające

Akty wynagradzające Najśw. Maryi Panny

za bluźnierstwa i zniewagi wyrządzone godności Bożej Rodzicielki


Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico

Wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone godności Bożej Rodzicielki

Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! * Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami * spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. * Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. * Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy. * Wysławiamy Cię jako Pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. * Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.

Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, * abyś przez Syna swego starła głowę szatana. * Dzięki składamy Synowi Bożemu, * że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, * a umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. * Dzięki składamy Duchowi Świętemu, * że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski * i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.

Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały, * bo Pan jest z Tobą, * boś łaski pełna, * bo owocem Twego żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi.

Wraz z hołdem miłości i czci, * pragniemy Twemu Sercu wynagrodzić za wszelkie zniewagi * wyrządzone Twojej godności Rodzicielki Bożej, * za wszystkie uwłaczania Twojemu imieniu; * za obojętność wobec Twej dobroci * i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. * Razem z wynagrodzeniem, ofiarujemy Ci nasze serca, * które pragną Ciebie na wieki wysławiać.

(w nabożeństwie publicznym można odśpiewać pieśń: Ciebie na wieki oraz zakończyć modlitwę poniższym tekstem:)

K. Błogosławiona jesteś Rodzicielko Boża.
W. Wszelkiej chwały i czci najgodniejsza.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś w świętym Sercu swej Matki odzwierciedlił tajemnice swego życia, męki i chwały, † spraw, prosimy, abyśmy Ją czcili i miłowali i w Niej wysławiali dobrodziejstwa Twoje, * a zarazem dla Jej zasług i orędownictwa udziel łaski nawrócenia wszystkim, którzy znieważają Jej imię, * by i oni należeli do Jej dzieci. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Pani i Królowo moja

Akt wynagrodzenia za bluźnierstwa i zniewagi

O Maryjo, Pani i Królowo moja! * Upadając do stóp Twoich, * pragnę okazać Ci moją boleść na widok licznych obelg i bluźnierstw, * którymi bezbożni ludzie Ciebie znieważają.

Przejęty uczuciem najgłębszej czci i miłości, * chciałbym Ci wynagrodzić wzgardy, bluźnierstwa i zniewagi, * których doznajesz od błędnowierców i bezbożnych. * Ożywiony gorliwością o Twoją chwałę, * wierzę mocno w przywileje, którymi obdarzyła Cię Przenajświętsza Trójca, * i gotów jestem oddać życie za każdy z nich. * Wierzę niezachwianie w Twoje Niepokalane Poczęcie, nieustanne dziewictwo i Boskie macierzyństwo. * Wyznaję, jak uczy Kościół święty, * że z duszą i ciałem zostałaś wzięta do nieba * i wywyższona ponad Aniołów i świętych; * że wszystkie łaski spływają na ziemię przez Twoje ręce, * o najdroższa Pośredniczko łask i nasza Królowo, * Matko miłosierdzia, Ucieczko grzeszników, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie wiernych.

Im więcej niezbożni i nieprzyjaciele usiłują obalić Twoją cześć i chwałę, * tym usilniej ja, niegodne Twe dziecko, * stosownie do swoich możliwości, * będę zabiegał o Twoją chwałę, * o to, by wszyscy Cię znali i kochali; * by cześć Twoja szerzyła się po całym świecie.

Matko najlepsza, racz przyjąć gorące moje pragnienie, * otwórz mi swoje macierzyńskie Serce * i uproś łaskę, abym naśladując Twoje cnoty, * należał do liczby wybranych Twoich dzieci * i wychwalał przez całą wieczność nieskończoną dobroć Boga, * który uczynił Cię świętą, możną, piękną, godną wszelkiej czci i miłości. Amen.


Zwróć swe przepełnione miłością oczy na nas

Wynagrodzenie za zniewagi

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko nasza, Maryjo! * Zwróć swe przepełnione miłością oczy na nas, biednych grzeszników, * którzy wśród rozlicznych udręk i doświadczeń, * zmuszeni jesteśmy do wysłuchiwania złorzeczeń i obelg, * wypowiadanych pod Twoim adresem. * O, jak te bezbożne głosy nie tylko obrażają Ciebie, Niepokalana Dziewico, * ale jednocześnie znieważają nieskończony Majestat Boga * i jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. * Prowokują one najwyższą Sprawiedliwość do gniewu i surowej pomsty.

Mimo własnej nędzy i nieudolności, * jesteśmy gotowi położyć kres tym obelgom i bluźnierstwom. * Pragniemy, nasza Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. * Tego bowiem od nas Bóg oczekuje. * I właśnie dlatego, że Cię kochamy, * uczynimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, * abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza nasza Matko, Ucieczko grzesznych, * racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, * który w imieniu własnym i naszych wspólnot Tobie składamy. * A także przyjm go jako akt ekspiacji * za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, * w bezbożny sposób złorzeczą Tobie.

Wyproś im u Boga nawrócenie, * aby w tym geście jeszcze bardziej uwydatniła się * Twoja macierzyńska wrażliwość, potęga i miłosierdzie. * Niech i oni przyłączą się do tego hołdu * i razem z nami rozsławiają Twoją świętość i dobroć, * głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, * Królową dziewic, Matką Boga, * której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości dla każdego człowieka. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • H. Jongen, Tajemnica Fatimy, Kraków 1987.
  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków 1999.
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.