Zakony, zgromadzenia, instytuty, stowarzyszenia, grupy maryjne.